Informační systém Infor SunSystems od LLP Group pomáhá Menzies Aviation ve 35 zemích světa

Úvod

Menzies Aviation logo

Společnost Menzies Aviation je globální poskytovatel pozemních a palubních služeb v oblasti logistiky pro leteckou dopravu na více než 218 letištích, tedy vše od přepravy zavazadel, manipulačních ramp, tankování letadel, až po nástup cestujících a technickou podporu.

Na všech letištích, kde firma působí, využívá pro řízení ekonomiky už více jak 20 let informační systém Infor SunSystems, který implementovala a dále rozvíjí společnost LLP Group. Ta pomohla s nastavením procesů, s napojením SunSystems na ostatní systémy, včetně letištního, ale i s přímým propojením na 28 různých bank. LLP Group zajišťuje pro Menzies Aviation plnou podporu, ale i rozvoj celého systému ve 35 zemích světa.


Sázka na správnou kartu

V roce 1997 Menzies Aviation hledala finanční systém, který by pomohl podpořit její rychle se rozvíjející byznys ve Velké Británii a na evropském trhu, kde již  LLP Group měla celou řadu zkušeností. Po výběrovém řízení si vedení Menzies zvolilo Infor SunSystems a společnost LLP Group jako implementačního partnera.  

„Partnerství s LLP Group a investice do Infor SunSystems napomáhá našemu růstu a úspěchu. Už dvě dekády nám tato spolupráce skvěle funguje. První verzi systému jsme provozovali bez zásadních změn po dobu 15 let. Následně jsme systém v roce 2014 převedli na nejnovější technologie, což nám pomohlo k větší efektivitě a lepšímu využití celého informačního systému,“ uvedl Jan Slunský, viceprezident oddělení Financial Systems v Menzies Aviation.

Dodávka s logem Menzies Aviation na letišti

S rychlým růstem přišlo
i rozšíření systému

Společnost Menzies Aviation zaznamenala v průběhu let masivní růst. Rozrostla se jak postupným rozšiřováním na nová letiště v zemích, kde již působila, tak i formou akvizic různých společností a zároveň potřebovala pokrýt své procesy ve finančním řízení a controllingu dle různých národních standardů. Postupem času proto již bylo potřeba přejít na modernější technologie, vyšší verze systémů a implementovat nové sofistikované funkcionality.  

SunSystems původně obhospodařoval komplexní procesy v oblasti účetnictví, finančního řízení a controllingu. Postupně přibyla podpora na přímé propojení s bankami a v roce 2014 ještě modul iPOS Procurement pro řízení procesů v oblasti nákupu.

LLP Group, díky svým globálním zkušenostem, dokázala Menzies Aviation vždy podpořit, a to až do současného rozsahu, kdy systém spravuje agendy pro 218 letišť v 35 zemích na 5 kontinentech.
„Kdykoliv jsme potřebovali přidat do systému další nové letiště, lokalitu, zemi, či pouze upravit některé procesy, mohli jsme se na LLP Group spolehnout. LLP nám pomohla nejen v oblasti implementace a provozu systému, ale i v konfiguraci a správě IT infrastruktury. Řadu dílčích úprav si navíc v systému dokážeme dělat sami, což je velká přednost systému SunSystems,“pokračuje Jan Slunský. „LLP Group nám pomohla s migrací na nové technologie, rozšířila nastavení systému o další procesy či moduly podporující naše procesy v mnoha zemích světa a to napříč celou společností. Dnes systém používá více než 1000 uživatelů po celém světě, z toho přes 100 uživatelů využívá čistě finanční a účetní funkce.


Jan Slunský
Viceprezident oddělení Financial Systems
Menzies Aviation

„Vzhledem ke komplexnosti systémů, které nám LLP Group dodává je pro nás v Menzies Aviation klíčové zajistit, aby vše pracovalo spolehlivě s přijatelnými provozními náklady a minimálními nároky na čas našich zaměstnanců. Dílčí změny si děláme sami a s ostatním nám vždy pomůže LLP Group.


Strategické partnerství

Významným přínosem ve vzájemné spolupráci bylo know-how LLP Group v oblasti procesního řízení a systémové správy. IT infrastrukturu, která se pro Infor SunSystems vybudovala, si Menzies Aviation spolu s celým systémem postupně převzala pod svou vlastní správu. V současné době se zabezpečuje provoz v režimu 24/7 (tedy třísměnný provoz fungující celosvětově v mnoha časových pásmech).

LLP Group přešla do role technické podpory pro řešení složitějších zásahů a zároveň plní roli implementačního partnera pro rozšiřování systému na nové trhy a také se stará o jeho průběžný rozvoj.

Jezdící pás s logem Menzies Aviation na letišti

Jan Slunský
Viceprezident oddělení Financial Systems
Menzies Aviation

LLP Group nám pomohla s migrací na nové technologie, rozšířila nastavení systému o další procesy či moduly podporující naše procesy v mnoha zemích světa a to napříč celou společností. Dnes systém používá více než 1000 uživatelů po celém světě, z toho přes 100 uživatelů využívá čistě finanční a účetní funkce.


Propojení s libovolnou bankou
na světě

V zemích, kde probíhá velké množství platebních transakcí se Menzies Aviation rozhodla pro implementaci Bankovního platebního systému, který zajišťuje přímé propojení Infor SunSystems s bankami po celém světě. Tento systém efektivně automatizuje proces zpracování příchozích a odchozích plateb. Jen za poslední dva roky byl Bankovní platební systém nasazen v 10 zemích světa. Nyní jej využívá již 20 zemí a komunikuje s 28 různými bankovními domy.

V praxi to vypadá tak, že příslušný zaměstnanec si na základě doporučení SunSystems označí ty transakce, které je nutné zaplatit a zároveň chce zaplatit. Bankovní platební systém doplní všechny potřebné údaje a pošle do příslušné banky ke zpracování.

Analogicky probíhá i párování příchozích plateb. Bankovní platební systém provede načtení bankovního výpisu a jeho párování s transakcemi v SunSystems. To zabezpečí přesnost a efektivitu párování, ale zároveň i automatické účtování ostatních bankovních transakcí, jako jsou bankovní poplatky, kurzové rozdíly atd.  

„Přes Bankovní platební systém projde přibližně 3000 transakcí měsíčně. Díky tomuto systému jsme schopni ušetřit čas, zajistit přesnost účtování i dohledatelnost všech transakcí, a zároveň zabezpečit požadavky našeho interního auditu,“řekl Jan Slunský, viceprezident oddělení Financial Systems v Menzies Aviation.

O řízení nákupu se postaral
iPOS Procurement

Pro zvýšení efektivity nákupních procesů LLP Group doporučila a implementovala společnosti  Menzies Aviation modul iPOS Procurement. Přímo z prostředí Infor SunSystems se tak nově řídí nákupní procesy od tvorby požadavku na nákupní objednávku, přes jejich schvalování, až po finální zaúčtování faktur přijatých. Bankovní

Platební Systém následně tyto faktury automaticky zpracuje k platbě. Systém zabezpečí všechny potřebné kontroly pro schvalování, tedy schvalovací limity pro dané produktové řady, schvalovací hierarchie atd. Zároveň si je schopen poradit i s nečinností schvalovatelů.

Spolupráce, která funguje

Vzhledem ke komplexnosti systémů, které nám LLP Group dodává je pro nás v Menzies Aviation klíčové zajistit, aby vše pracovalo spolehlivě s přijatelnými provozními náklady a minimálními nároky na čas našich zaměstnanců. Dílčí změny si děláme sami a s ostatním nám vždy pomůže LLP Group,“ uvedl Jan Slunský, viceprezident oddělení Financial Systems v Menzies Aviation.

Menzies Aviation logo

Jak jsme pomohli společnosti Corinthia

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Premier Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?