Infor SunSystems от LLP Group подпомага работата на Menzies Aviation в 35 държави.

Menzies Aviation logo

Menzies Aviation е глобален независим специалист логистика, партньор на авиационната индустрия в повече от 218 летища.  Предоставя основни летищни услуги включващи: обслужване на пътници, обработка багаж, рампа, зареждане с гориво и техническа поддръжка. Във всичките 218 летища, където Menzies работи, използват Infor SunSystems за управление на финансите си.


Софтуерът беше първоначално внедрен преди повече от 20 години от LLP Group, с чиято помощ SunSystems е интегриран с други летищни програми и е свързан към 28 различни банки.  От тогава LLP Group напълно подпомага Menzies Aviation и осигурява допълнително развитие на цялата система в 35 различни държави.


Сигурен залог

През 1997г. Menzies Aviation търси гъвкаво решение за управление на финансите си за бързо развиващия се бизнес в Обединеното Кралство, където LLP Group има богат опит. След направен подбор, Menzies се спира на Infor SunSystems и LLP Group, като  партньор за изпълнение на проекта.

Нашето пaртньорство с LLP Group и инвестициите ни в Infor SunSystems са от изключителна важност за дългосрочния успех и растежа на Menzies Aviation. В продължение на 15 години използвахме първоначалната версия на системата преди да преминем към последната, което ни позволи да постигнем по-голяма ефективност чрез по-добро използване на цялостното решение, което тя предлага.“ – казва Jan Slunsky – вицепрезидент на финансовите системи в Menzies Aviation.

Image showing Menzies car on a airport

Развитието на системата е
в крак с бързото развитие
на Menzies.

Infor SunSystems регистрира и управлява сложните процеси на Menzies в областта на финансовото управление и счетоводство. Тъй като Menzies се разширява чрез придобиване на нови летища по цял свят, от решаващо значение за организацията е наличието на точна и прозрачна отчетност, в съответствие с високите изисквания регламентиращи финансовата отчетност.

С течение на времето от особено значение стана необходимостта да бъдем в крак с новите технологии, да използваме последните версии на системите, които са с по-богата функционалност. Системата беше разширена чрез въвеждането на нов модул Bank Payment System на LLP Group, който осигурява директна връзка с банките. По-късно през 2014 автоматизирахме процеса на покупки чрез добавяне на модула iPOS за управление на покупките. 

Благодарение на своя международен опит, LLP Group успява да осигурява пълна подкрепа на Menzies Aviation по 218 летища в 35 държави по целия свят.


Всеки път, когато искаме да добавим ново летище, локация, държава или просто да адаптираме някои от процесите, ние можем да разчитаме на LLP Group за помощ за внедряването и работата със системата, както и в кофигурирането на IT инфраструктурата и управлението.“ – продължава Jan Slunsky. „LLP Group ни помогна да мигрираме нашата система до последна версия, да разширим използването и включвайки нови процеси и модули, които подпомагат работатани в много страни по света. Днес системата се използва от над 1000 потребители, включително над 100 потребителя с основни финансови и счетоводни функции.“ Jan Slunsky – визепрезидент на финансовите системи в Menzies Aviation.


Jan Slunský
Bицепрезидент на финансовите системи
Menzies Aviation

Предвид сложността на софтуерните системи, които LLP Group ни предостави, е от решаващо значение, че системата е надеждна във всеки един момент, има приемливи оперативни разходи и отнема минимално от времето на служителите. Ние правим малки промени сами, а при нужда LLP Group ни помага за по-съществени промени.


Стратегичеко партньорство

Техническият опит на LLP Group в областта на управлението на процеси и системи е важен фактор в партньорството между Menzies и LLP Group. Menzies Aviation постепенно пое IT инфраструктурата, създадена за Infor SunSystems и в момента тя изцяло се управлява от Menzies. Потребителите на системата по цял свят имат 24/7 поддръжка с три смени в различни часови зони.


LLP Group осъществява техническата поддръжка в по-сложните ситуации. В същото време, LLP Group продължава да работи като наш партньор при навлизане на нови пазари, както и при различни инициативи, при които е необходимо разработката на софтуер.

Menzies car on an airport

Jan Slunský
Bицепрезидент на финансовите системи
Menzies Aviation

“LLP Group ни помогна да мигрираме нашата система до последна версия, да разширим използването и включвайки нови процеси и модули, които подпомагат работата ни в много страни по света. Днес системата се използва от над 1000 потребители, включително над 100 потребителя с основни финансови и счетоводни функции.”


Интеграция с всяка
банка по света

В страни, където има голям брой банкови транзакции, Menzies Aviation са интегрирали модула BPS на LLP Group, който позволява директна комуникация между Infor SunSystems и банки в цял свят. Функционалността на системата позволява входящи и изходящи разплащания. Повече от две години модула BPS  се използва в 10 държави и комуникира с 28 различни банки в 20 държави.


SunSystems предоставя на служителя извършващ плащания всички чакащи задължения, след което той ги одобрява за изпълнение. BPS  събира всичката необходима информация и я изпраща към конкретната банка, за да изпълни плащанията.

За входящите плащания, BPS прочита банковите извлечения и съпоставя постъпленията и вземанията в SunSystems, потвърждава точността насъвпадението и отразява извършеното плащане, както и автоматично осчетоводява други банкови транзакции, като банкови такси, курсови разлики и други.

Приблизително 3000 транзакции минават през модула BPS всеки месец. С тази система ние спестяваме време и гарантираме точността на нашето счетоводство, проследяването на всички транзакции, както и спазването на изискванията на нашия вътрешен одит.“ – казва Jan Slunsky – вицепрезидент на финансовите системи в Menzies Aviation.

Управление на покупките
с iPOS

По препоръка и с помощта на LLP Group внедриха iPOS  – модул управление на покупките в Infor SunSystems. Така Menzies Aviation увеличиха ефективността на управлението на цикъла на покупки – от заявката за покупка и одобрението й, до финалната фактура.

Модулът BPS автоматично подготвя тези фактури за плащане. iPOS предоставя всички нужни механизми и нива за одобрение за дадена продуктова серия, йерархия за одобрение и т.н. Също сигнализира за заявки, които не са получили отговор.

Сътрудничесто, което работи

 „Предвид сложността на софтуерните системи, които LLP Group ни предостави, е от решаващо значение, че системата е надеждна във всеки един момент, има приемливи оперативни разходи и отнема минимално от времето на служителите. Ние правим малки промени сами, а при нужда LLP Group ни помага за по-съществени промени.“  Jan Slunsky – вицепрезидент на финансовите системи в Menzies Aviation.

Menzies Aviation logo

How we have helped
Promedica Praha

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?