Infor d/EPM

Řízení výkonnosti podniku

Země
80
Klienti
4500

Reporting a analýzy, rozpočtování a finanční konsolidace

Infor d/EPM je integrované řešení, které podporuje všechny typy finančních a provozních požadavků na tvorbu reportů a analýz, měření výkonnosti a zviditelnění manažerských procesů. Používá se pro standardní výkaznictví, KPI dashboardy, flexibilní ad-hoc reporty a analýzy, finanční a obchodní plánování, rozpočtování, prognózy a finanční konsolidaci.


Infor d/EPM je založen na platformě analytického zpracování, které probíhá pomocí rychlé in-memory technologie. Díky tomu poskytuje okamžitou konsolidaci dat a výsledky jsou uživatelům dostupné v reálném čase. Vestavěná business intelligence funkcionalita zaměřená na obsah přináší další výhody a nástroje, které umožňují řízení výkonnosti, rizik a sledování dopadu rozhodnutí na výsledky celé organizace.

Výhody

 • Jedna verze pravdy
 • Podpora rozhodování v reálném čase
 • In-memory technologie
 • Zadávání rozpočtů a schvalování
 • Přístup kdykoliv, kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení
Infor d/EPM video background image

Reporting, analýzy a dashboardy

Webové rozhraní pro vizualizaci dat, reportů a analýz, dashboardy a formuláře pro zadávání údajů. Uživatelé mohou vytvářet personalizované dashboardy přímo ve webovém prohlížeči nebo na tabletu bez jakýchkoliv programovacích dovedností.

Klíčové vlastnosti

 • ETL nástroj na nahrávání a transformaci dat
 • Ad-hoc reporting
 • Vizualizace dat
 • Interaktivní dashboardy
 • Pokročilá analytika

Integrované rozhraní pro Microsoft Excel podporuje možnost tvorby pokročilých reportů a sofistikovaných analýz. Bez znalostí programování můžete snadno vytvářet sestavy, vlastní šablony a upravovat standardní dokumenty, do kterých je možné vkládat dynamické přepojení na finanční data a vizualizace klíčových ukazatelů výkonnosti.

Rozpočty, plánování a prognózy

Finanční a obchodní plánování, rozpočtování a prognózy, které jsou dostupné prostřednictvím webového rozhraní a přizpůsobených formulářů na zadávání údajů. Konfigurovatelný workflow a schvalování, sledování statusů, kontrola verzí a generování notifikací. Systém dokáže zvládnout specializované plány, které vyžadují velké vícerozměrné struktury, jako jsou nákladová střediska, hierarchické uspořádání projektů a produktů, které mohou pokrývat stovky nebo tisíce různých položek. K dispozici jsou průběžné výpočty „what-if“ scénářů, agregace, procentuální (driver-based) kalkulace i klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).

Klíčové vlastnosti

 • Přizpůsobitelné formuláře pro zadávání údajů
 • Funkce plánování zdola nahoru a shora dolů
 • Konfigurovatelné workflow a zabezpečení přístupu k údajům
 • Jednoduché porovnání verzí skutečnost – rozpočet – prognóza
 • Sledování statusů zadávaní rozpočtů a průběžné sestavy
 • Analýza podkladových údajů až na úroveň účetní transakce

Finanční konsolidace

Finanční konsolidace umožňuje společnostem rychle a přesně shromažďovat, konsolidovat a vykazovat údaje z operačních jednotek včetně těch, které mají nekonzistentní systémy hlavní knihy, účetní osnovy a transakční systémy. Vestavěná business inteligence funkcionalita pomáhá společnostem řešit požadavky lokálních i globálních předpisů, jako jsou účetní standardy GAAP nebo IFRS.


Klíčové oblasti

 • Podniková nebo IFRS konsolidace
 • Automatické převody cizích měn
 • Eliminace mezipodnikových transakcí
 • Lokální a mezipodnikové účetní reklasifikace a úpravy
 • Agregované a konsolidované vykazování
 • Automatizované výpočty menšinových podílů

Proces konsolidace se zkrátí a přesnost se zlepší díky automatizovanému procesu načítání, konsolidaci a ověření údajů ze všech organizačních jednotek. Protože údaje a změny jsou konsolidované do centrální zabezpečené databáze, výsledné sestavy okamžitě prezentují jednotnou verzi pravdy, kterou nelze jednoduše získat pomocí importu z více zdrojových tabulek. Nakonfigurované kalkulace zároveň přepočítají cizí měny dle nadefinovaných kurzů, zabezpečí eliminaci mezipodnikových transakcí a vygenerují rekonciliační sestavy, které jsou automaticky k dispozici.

Řekli o nás

“Jsme velmi spokojeni s Infor d/EPM. Pro naše finanční oddělení se snížil časový tlak i přesčasy. Rychlý přístup k finančním údajům nám šetří spoustu času a také se snížilo opakované zadávání informací do systému. Na LLP konzultanty se můžeme vždy spolehnout a jsme spokojeni s kvalitou jejich služeb, stejně jako vstřícností. Naším dalším projektem je spolupráce s LLP na implementaci řešení pro správu výdajů expense@work.”

Infor Alliance Partner logoInfor Gold Channel Partner logosystems@work logoMicrosoft Gold Partner logoAvolin logo
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?