SunSystems implementován v Corinthia Towers

Úvod

Corinthia hotels logo

Společnost Corinthia Hotels International, která má sídlo na Maltě a provozuje řadu hotelů v Evropě, Asii a Africe, vybírala nový finanční a účetní systém pro jeden ze svých hotelů v České republice – Corinthia Hotel Praha. Díky regionálnímu působení skupiny a již osvědčenému produktu SunSystems bylo rozhodování jednodušší. V Budapešti byl SunSystems úspěšně implementován pobočkou LLP Budapest, proto i v České republice padla volba na LLP Prague.


Výchozí stav

Hlavním impulsem pro nový systém byla nutnost komplexních a jednotných výstupů. Potřeba nového systému byla zřejmá již několik let. Všechny nové hotely jsou taktéž novými systémy již vybavovány.

Tento krok vpřed nám umožní plně uspokojit požadavky mezinárodních firem. Celý náš systém byl zbytečně složitý,“ uvádí Miroslav Švrčina, finanční ředitel Corinthia Towers Hotel Prague.

Požadavky společnosti
Corinthia Towers

Společnost Corinthia Towers Group požadovala pro hotel Corinthia Towers Hotel Prague bezproblémový chod všech modulů, návaznost dalších systémů a maximální propojenost s hotelovým systémem Micros Fidelio Opera, dále systémem skladového účetnictví Materials Control, mzdovým systémem Datacentrum a v neposlední řadě elektronickým bankovnictvím České spořitelny.

Integrace všech modulů byla klíčová mimo jiné z důvodu úspory času. SunSystems tyto požadavky splňoval zejména díky své vysoké otevřenosti, schopnosti respektovat spoustu korporátních pravidel stanovených centrálou Corinthia Towers pro finanční řízení hotelu, jednoduchosti, uživatelskému komfortu a flexibilitě reportovacích nástrojů.


Miroslav Švrčina
Finanční ředitel
Corinthia Towers Hotel, Praha

Velice pozitivně hodnotím naprosto profesionální přístup konzultantů, a to zejména naprostou profesionalitu při přípravě, prezentacích, dodržování termínů a zapisování úkolů a následnou exekutivu.


Průběh implementace

Celý projekt byl zahájen v prosinci 2007. V průběhu ledna a února 2008 proběhlo nastavení systému, školení uživatelů a zároveň akceptační testování. Během této doby se odstraňovaly veškeré nedostatky.

V březnu 2008 byl systém spuštěn do živého provozu. „Harmonogram aktivit se podařilo téměř vždy 100% dodržet, veškeré drobné dokončovací práce byly provedeny naprosto bez výhrad, kvalitně a velice rychle. Líbil se nám také systém realizace všech úkolů. Perfektní komunikace s týmem LLP Prague byla příjemnou samozřejmostí,“ dodává Miroslav Švrčina.

Důležitým faktorem bylo školení a intuitivní používání systému. „Všichni školení zaměstnanci si osvojili rutinní zvládání základních operací po úvodním tréninku na každý z modulů. Systém je velice srozumitelný a pokročilejší užívání souvisí s delším tréninkem. Všichni uživatelé získali také manuál pro rychlejší vstřebání systému,“ upřesňuje Miroslav Švrčina.

Stůl v restauraci Corinthia Hotel Praha

Spolupráce s dodavatelem –
flexibilita a naprostá profesionalita

Velice pozitivně hodnotím naprosto profesionální přístup konzultantů, a to zejména naprostou profesionalitu při přípravě, prezentacích, dodržování termínů a zapisování úkolů a následnou exekutivu,“ říká Miroslav Švrčina, finanční ředitel Corinthia Towers.

Corinthia Hotels logo

Výsledný stav

Implementace proběhla z 95% dle plánu. Implementované řešení plně splňuje všechny požadavky hotelu Corinthia Towers. Nový systém má výborné reportovací možnosti, které jsou důležité zejména pro dokonalé analýzy. Export veškerých dat je veden do excelovských souborů, což je uživatelsky velice přívětivé prostředí.

Uvědomuji si, že prozatím plně nevyužíváme všechny funkcionality a možnosti systému. Je otázkou času a rutinního užívání systém využít na 100%,“ uzavírá Miroslav Švrčina.

Shrnutí

Hotel Corinthia Towers má v současnosti 8 instalací a uvažuje o rozšíření o další licence. Aktuálně využívá řešení postavené na následujících modulech Infor SunSystems 5.3.1:

  • Finance a účetnictví
  • Evidence majetku
  • Transfer Desk
  • A reportovací nástroje Vision XL a Vision Executive
  • Doplněn je rovněž o samostatný produkt Bank Payment System vyvinutý přímo společností  LLP
Ukázka pokoje v Corinthia Hotel Prague s výhledem na Prahu

Jak jsme pomohli společnosti Howden

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?