Riadenie profesionálnych služieb

time@work logo


Riešenie time@work umožňuje organizáciám profesionálnych služieb zefektívniť procesy, ako sú časové rozvrhy, výdavky, fakturácia, plánovanie, prideľovanie zdrojov, podávanie správ a účtovníctvo. Poskytuje manažérom nástroje na podrobnú analýzu KPI, ako je využitie, realizácia, zmena poplatkov, odchýlka činnosti, prebiehajúca práca a ďalšie užitočné údaje.

Ideálny pre servisné organizácie

time@work je vhodný pre široké spektrum projektovo orientovaných organizácií profesionálnych služieb, vrátane účtovníctva, práva, strojárstva, PR, poradenstva, architektúry, neziskoviek, ropy a zemného plynu, IT a ďalších.

time@work video

Hlavné výhody

 • Presný výpočet poplatkov
 • Okamžitá fakturácia
 • Viditeľnosť rozpracovanej práce (WIP)
 • Ziskovosť projektu
 • Sledovanie využitia a realizácie (% WIP do výnosov)
 • Odchýlky od prognózy
 • Včasné KPI
 • Znížená administratíva

Kľúčové vlastnosti

 • Časové rozvrhy a formuláre dochádzky
 • Náklady (domáce, zahraničné, počet najazdených kilometrov a stravné, výpisy z kreditných kariet)
 • Formuláre (žiadosti o neprítomnosť, žiadosti o obstaranie atď.)
 • Fakturácia (prebiehajúca práca WIP, ad-hoc, míľnik, pevná cena, plánované)
 • Plánovanie a rozpočtovanie (ročné plány, projektové plány, denníky)
 • Plánovanie zdrojov, prideľovanie a databáza zručností
 • Reporting (Crystal alebo Microsoft Reporting Services)
 • Podpora viacerých spoločností, jazykov a mien v rámci jednej inštalácie
 • Vysoko konfigurovateľné viacúrovňové štruktúry poplatkov a nákladov (na základe klienta, projektu, umiestnenia, stupňa, úlohy a činnosti)
 • Jednoduchý alebo prepracovaný postup schvaľovania (na základe dokumentu alebo projektu)
 • Rozhrania s akýmkoľvek účtovným softvérom
 • Použitie na akomkoľvek osobnom počítači, tablete alebo smartfóne (systems@work App pre iPhone a Android)

Povedali o nás

Petr Vykoukal

Finance Director
“DDB ako reklamná agentúra poskytuje veľmi rôznorodý komunikačný servis svojim klientom. Pre časť z nich, ale samozrejme aj pre interné účely, potrebujeme poznať väzbu medzi stráveným časom našich zamestnancov na projektoch (alebo po mesiacoch) a našimi výnosmi. Aby sme boli schopní toto posúdiť v reálnom čase, potrebujeme nielen rýchle prehľady, ale aj podrobné analýzy. To máme vďaka time@work vyriešené.”

Cristian Ene

Senior Business Consultant
time@work implementácia: “Keď sme dospeli k tomu, že potrebujeme lepší systém na riadenie zdrojov v našej spoločnosti, zamerali sme sa na hľadanie systému, ktorý by nám zjednodušil spracovanie dát, automatizáciu procesov a tiež nám poskytol podrobné reporty. Toto bolo pre nás veľmi dôležité. Na základe odporúčania sme sa rozhodli pre time@work, ktorý splnil všetky naše očakávania. Projekt bol veľmi úspešný, pretože time@work je flexibilná aplikácia a vďaka profesionálnym službám spoločnosti LLP prebehla implementácia úplne bezproblémovo.”

Jonathan Hedges

Financial Controller
„Pre výber programu time@work nás viedli tri dôvody: za prvé, naši koncoví užívatelia a manažéri projektov uprednostňovali intuitívnejšie a jednoduchšie užívateľské rozhranie, ktoré ponúka time@work; za druhé, široká škála možností vytvárať zostavy z time@work mi dala istotu, že mi systém dovolí poskytovať manažérske informácie na vysokej úrovni. Možno najdôležitejšie však bolo to, že implementačný tím time@work sa usiloval vyriešiť firemnú potrebu KBC a nielen inštaláciu nejakého balíka programov.“

Chcete vedieť ako vám môže time@work pomôcť?

Kontaktujte nás a získajte prístup k ukážke time@work.

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Ako môžeme pomôcť vašej firme prosperovať?