Enterprise Performance Management

Krajiny
80
Klienti
4500

Reporting a analýzy, rozpočtovanie a finančná konsolidácia

Infor Enterprise Performance Management (EPM) je plne integrované riešenie, ktoré podporuje všetky typy finančných a prevádzkových požiadaviek na tvorbu reportov a analýz, meranie výkonnosti a zviditeľňovanie manažérskych procesov. Je široko používaný pre štandardné výkazníctvo, KPI dashboardy, flexibilné ad-hoc reporty a analýzy, finančné a obchodné plánovanie, rozpočtovanie, prognózy a finančnú konsolidáciu.


Infor EPM je založený na platforme analytického spracovania, ktoré prebieha pomocou rýchlej in-memory technológie. Vďaka tomu poskytuje okamžitú konsolidáciu údajov a výsledky používateľom dostupné prakticky v reálnom čase. Vstavaná business intelligence funkcionalita zameraná na obsah prináša ďalšie výhody a nástroje, ktoré umožňujú riadenie výkonnosti, rizík a sledovanie dopadov rozhodnutí na výsledky celej organizácie.

Výhody

 • Jedna verzia pravdy
 • Podpora rozhodovania v reálnom čase
 • Zadávanie rozpočtov a ich schvaľovanie
 • In-memory technológia
 • Kedykoľvek a kdekoľvek, prístup z akéhokoľvek zariadenia
Infor EPM video

Reporting, analýzy a dashboardy

Webové rozhranie pre vizualizáciu dát, reportov a analýz, dashboardy a formuláre na zadávanie údajov. Používatelia môžu vytvárať personalizované dashboardy priamo vo webovom prehliadači alebo na tablete bez akýchkoľvek programovacích zručností.

Kľúčové vlastnosti

 • Ad-hoc reporting
 • Interaktívne dashboardy
 • Vizualizácia dát
 • Pokročilá analytika
 • ETL nástroj na nahrávanie a transformáciu dát

Integrované rozhranie pre Microsoft Excel podporuje možnosť tvorby pokročilých reportov a sofistikovaných analýz. Bez znalosti programovania môžete ľahko vytvárať zostavy, vlastné šablóny a upravovať firemné zostavy a dokumenty, do ktorých je možné vkladať dynamické prepojenia na finančné dáta a vizualizáciu kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Ukážka reportu v Infor EPM

Rozpočty, plánovanie a prognózy

Finančné a obchodné plánovanie, rozpočtovanie a prognózovanie, ktoré je dostupné prostredníctvom webového rozhrania a prispôsobených formulárov na zadávanie údajov. Konfigurovateľný workflow a schvaľovanie, sledovanie statusov, kontrola verzií a generovanie notifikácií.

Systém dokáže zvládnuť špecializované plány, ktoré vyžadujú veľké viacrozmerné štruktúry, ako napríklad nákladové strediská, hierarchické usporiadanie projektov a produktov pozostávajúce zo stoviek alebo tisícok rôznych položiek. K dispozícii sú priebežné výpočty ‘what-if’ scenárov, agregácie, percentuálne (driver-based) kalkulácie, ako aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI).

Kľúčová funkcionalita

 • Prispôsobiteľné formuláre na zadávanie údajov
 • Funkcie plánovania zdola nahor (top-down) a zhora nadol (bottom-up)
 • Konfigurovateľné workflow a zabezpečenie prístupu k údajom
 • Jednoduché porovnanie verzií skutočnosť-rozpočet-prognóza
 • Sledovanie statusov zadávania rozpočtov a priebežné zostavy
 • Analýza podkladových údajov až na úroveň účtovnej transakcie

Zaujal vás Infor EPM?

Ak chcete vyskúšať Infor EPM, pošlite nám správu.

Finančná konsolidácia

Finančná konsolidácia umožňuje spoločnostiam rýchlo a presne zhromažďovať, konsolidovať a vykazovať údaje z operačných jednotiek vrátane tých, ktoré majú nekonzistentné systémy hlavnej knihy, účtovné osnovy a transakčné systémy. Vstavaná Business Intelligence funkcionalita pomáha spoločnostiam s istotou riešiť požiadavky lokálnych aj globálnych predpisov, ako sú účtovné štandardy GAAP alebo IFRS.


Kľúčové oblasti

 • Podniková alebo IFRS konsolidácia
 • Eliminácia medzipodnikových transakcií
 • Lokálne a medzipodnikové účtovné reklasifikácie a úpravy
 • Automatické prevody cudzích mien
 • Agregované a konsolidované vykazovanie
 • Automatizované výpočty menšinových podielov

Proces konsolidácie sa skráti a presnosť sa zlepší pomocou automatizovaného procesu načítania, konsolidácie a overenia údajov zo všetkých organizačných jednotiek. Pretože údaje a zmeny sú konsolidované do centrálnej zabezpečenej databázy, výsledné zostavy okamžite prezentujú jednotnú verziu pravdy, ktorú nie je možné tak ľahko získať v prípade importov z viacerých zdrojových tabuliek. Nakonfigurované kalkulácie zároveň prepočítajú cudzie meny podľa zadefinovaných kurzov, zabezpečia elimináciu medzipodnikových transakcií a vygenerujú rekonciliačné zostavy, ktoré sú automaticky k dispozícii.

Ukážka finančnej konsolidácie v Infor EPM

Zdroje

Brochure

Infor Enterprise Performance Management (EPM)

Guide

Five ways modern analytics reduce spreadsheet risk and inefficiency

Povedali o nás

“Sme veľmi spokojní s Infor EPM. Našemu finančnému oddeleniu sa znížil časový tlak a nadčasy. Rýchly prístup k finančným údajom nám šetrí veľa času a tiež sa znížilo opakované zadávanie informácií do systému. Na LLP konzultantov sa môžeme vždy spoľahnúť a sme spokojní s kvalitou ich služieb, rovnako ako aj s ich ústretovosťou. Našim ďalším projektom je spolupráca s LLP na implementácii riešenia pre správu výdavkov expense@work.”

“Vďaka Infor Q&A prebieha celý reportovací proces v našej spoločnosti rýchlejšie ako doteraz. To oceňuje hlavne naša materská spoločnosť, ktorá sa týmto spôsobom promptne dostáva k potrebným informáciám v požadovanom formáte. Na základe týchto informácií je potom schopná identifikovať a analyzovať trendy, príležitosti, či riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť. Prostredníctvom Infor Q&A sme získali komplexný analytický nástroj zabezpečujúci efektívnu kontrolu.”

“Infor Q&A považujem za veľmi silný nástroj v oblasti tvorby analýz nielen pre manažment, ale aj pre potreby auditu. Prostredníctvom tejto aplikácie mám okamžitý prístup k akejkoľvek informácii, zachytenej vo finančnom systéme, pričom naďalej pracujem v známom prostredí Microsoft Excel. Môžem tak využívať existujúce finančné modely a spolu so zostavami vytvorenými cez Infor Q&A. Veľmi dôležitým nástrojom sa stáva Infor Q&A pri exporte údajov z prostredia Microsoft Excel do ekonomického systému, čím sa znižuje chybovosť a minimalizuje duplicita zadávania vstupov.”

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Premier Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Ako môžeme pomôcť vašej firme prosperovať?