Управление на професионални услуги

time@work logo


time@work позволява на организациите, предлагащи професионални услуги да установят процеси по отчитане на времето, разходи, таксуване, планиране, разпределяне на ресурси, изготвяне на отчети и счетоводство. Предоставя на мениджърите средства, за детайлен анализ на ключови индикатори за ефективност като утилизация, реализация, отклонение в таксите, отклонение от дейността, незавършена работа и други полезни данни.

Идеална за организации които предоставят услуги

time@work е подходящ за широк спектър от проектно-ориентирани организации за професионални услуги, включително – счетоводство, право, инженеринг, PR, консултации, архитектура, неправителствени организации, компании с търговия на газ и нефт, ИТ и други.

time@work video

Основни предимства

 • Точно изчисление на такси
 • Бързо фактуриране
 • Видимост на текущата работа
 • Рентабилност на проектите
 • Следене на утилизацията и реализацията (съотношение на текуща работа към приходите)
 • Вариации от прогнозирания бюджет
 • Навременни ключови индикатори за ефективност
 • Намаление на административната работа

Основни характеристики

 • Форми за отчитане на времето и присъствие
 • Разходи
  (Местни, чуждестранни, пробег и дневни пари, извлечения по кредитни карти)
 • Форми
  (Молби за отпуск, заявки за покупки и др.)
 • Фактуриране
  (На база отработеното до момента, на основни етапи, фиксирана цена, фактуриране по график и други)
 • Планиране и бюджетиране
  (Годишни планове, планове по проекти, дневници)
 • Планиране на ресурсите, разпределение на ресурсите и база с уменията на служителите

 • Отчетност
  (Crystal или Microsoft Reporting Services)
 • Множество компании, валути и езици
 • Конфигурираща се структура за такси и разходи на множество нива (клиент, проект, местоположение, оценка, роля и дейност)
 • Лесен или усложнен работен процес за одобрение (на ниво документ или проект)
 • Интерфейси към всеки счетоводен софтуер
 • Достъпна през различни устройства -компютър, таблет, или мобилен телефон  
  (Приложение systems@work за iPhone и Android)

Какво казват клиентите ни за нас

Petr Vykoukal

Финансов директор
“DDB е рекламна агенция, която предоставя много разнообразни услуги на своите клиенти. За някои от тях, както и за вътрешни цели, имаме нужда да разберем пряката връзка от времето, което нашите служители прекарват в работа по проекти (или по месеци) и прихода, който генерират. За да можем да определим това в реално време, ние се нуждаем не само от бързи отчети, но и от подробен анализ. Решихме всичко това, благодарение на time@work.”

Cristian Ene

Старши бизнес консултант
Внедряване на time@work: “Когато осъзнахме необходимостта от по-добро управление на ресурсите на компанията, ние се фокусирахме не само върху намирането на система, която да улесни обработката на данни и автоматизацията на процесите, но и да ни даде възможност за извличане на подробни отчети. Това беше много важно за нас. Въз основа на препоръки, ние се спряхме на системата time@work, която отговаряше на всичките ни очаквания. time@work е гъвкава система и проектът имаше голям успех. Благодарение на професионалните услуги на ЛЛП, внедряването мина без затруднения.”

Jonathan Hedges

Financial Controller
“Три са основните причини поради, които избрахме time@work. Първата е, че нашите крайни потребители и ръководители на проекти предпочитат интуитивен и лесен за използване интерфейс. Втората е голямото разнообразие от възможности за различни отчети в time@work, което ме кара да се чуствам сигурен, че ще мога да предоставя управленска информация на високо равнище. Едно от най- важните неща бе, че екипът на time@work беше напълно подготвен да осигури решение за нуждите на KBC, а не просто да инсталира софтуерен пакет.”

Искате да видите как time@work може да ви помогне?


Свържете се с нас за достъп до демонстрация на time@work.

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo

Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?