Podmienky a poučenie o ochrane osobných údajov

Správca osobných údajov:


LLP Prague s.r.o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 93, IČ: 47125608, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 13051

Kontaktný údaj správcu osobných údajov:


Email: subscriptions@llpgroup.com
Tel: +420 284 001 611

Prostredníctvom kontaktných, registračných a ďalších webových formulárov budeme spracovávať tieto alebo niektoré z týchto osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, názov firmy.

Podmienky a zásady:


Prečo spracovávame Vaše osobné údaje

 • Zodpovedanie Vašich otázok odoslaných prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
 • Posielanie obchodných informácií a newsletterov, na obchodnú alebo predpredajnú komunikáciu.
 • Zobrazovanie len vhodných reklám vzhľadom na Vaše záujmy.
 • Uskutočňovanie prieskumov pre našu lepšiu prezentáciu na internete.

Kontaktné a obchodné formuláre, registračné formuláre na konferencie a semináre, formuláre na stiahnutie informačných brožúr, ponuky, pozvánky, formuláre na žiadosti o demo verziu a iné formuláre – osobné údaje budú uložené počas obdobia nevyhnutne potrebného na splnenie účelu dopytu.


Na našich webových stránkach spracovávame nasledujúce súbory cookies s nižšie uvedeným účelom a maximálnym časovým intervalom spracovania:

Cookies tretích strán - tabulka

– Google Inc., sídlom 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané súbory cookies sú spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=en#nosharing.

– Microsoft Corporation, adresa spoločnosti Redmond, One Microsoft Way, WA98052, USA ktorí spracovávajú osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na adrese https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

– Fastbase Inc., adresa spoločnosti 140 Broadway, 10005 New York, USA, ktorí spracovávajú osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na adrese https://www.fastbase.com/privacy-policy.

– Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, adresa spoločnosti Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland, Deloitte House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, DO2 AY28, UK. Zásady práce s osobnými údajmi sú dostupné na stránke https://www.intuit.com/privacy/statement/.

– LinkedIn Ireland Unlimited Company – adresa spoločnosti Gardner House, 2 Wilton Place, Dublin 2, D02 CA30, Ireland, ktorá spracováva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov prístupnými na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


– HubSpot Inc. – adresa spoločnosti Two Canal Park, Cambridge MA 02141, USA, ktorá spracováva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov prístupnými na adrese https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Osobné údaje môžu byť spracované aj iným softvérom, poskytovateľmi služieb a aplikácií, ktoré sa však v súčasnosti nepoužívajú.

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracovávame pomocou renomovaných aplikácií globálnej korporácie. Dáta sú uložené a zálohované prevažne v cloudových úložiskách globálnych dodávateľov v regióne EÚ, prípadne u dodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky EÚ pre prenos dát mimo EÚ. Uložené dáta sú zabezpečené šifrovaním a v rámci našej spoločnosti sú zavedené technicko-organizačné opatrenia pre ochranu osobných údajov.

Vaše práva


Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa existujúcej legislatívy máte právo:

 • odvolať svoj súhlas. V prípade súborov cookies je možné toto vykonať zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Webové stránky možno prezerať a používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie súborov cookies, resp. údajov o správaní návštevníka webu.
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame.
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov.
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania.
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.
 • na prenositeľnosť údajov.
 • V prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu osobných údajov – spoločnosť LLP Prague s.r.o. (e-mailom na subscriptions@llpgroup.com) alebo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom meniť a dopĺňať tieto podmienky a zásady ochrany osobných údajov v rámci platných právnych predpisov.

Spoločnosť LLP Prague s.r.o. môže zdieľať vaše osobné údaje s týmito spoločnosťami, ktoré patria do skupiny LLP Group:

Skupina LLP Group vlastní a prevádzkuje nasledujúce webové stránky:

Ako môžeme pomôcť vašej firme prosperovať?