Портфолио за софтуерни решения

Система за финансово управление

Infor SunSystems logo

Infor SunSystems предоставя на организации от всякаккъв вид и размер, мащабируема система за комплексно управление на финансите.  Лесно конфигурируема и гъвкава, SunSystems е проектирана да посрещне местните и корпоративни изисквания в световен мащаб.

Управление на активи на предприятието

Hexagon logo

HxGN EAM е решение за управлението на активи и тяхното използване, следене на технически показатели, също така поддръжка на активите на компанията, предотвратяване на оперативните изненади и намаляване на разходите за експлоатация.

Управление на професионални услуги

time@work logo

time@work осигурява управление на професионални услуги, включително графици, разходи, планиране, таксуване и отчитане. time@work има интерфейси към SunSystems и други счетоводни системи.

Управление на разходите

expense@work logo

expense@work ви помага да управлявате и автоматизирате процесите по възстановяване на разходите направени от служители във вашата компания, плащания с корпоративни кредитни карти, незабавен преглед на разходите на служителите ви и възможността за проследяване, подаване и одобрение на транзакциите от вашия компютър, таблет или смартфон.   

Одобрение на фактури и управление на форми

forms@work logo

forms@work е бързо конфигурируема база данни за управление на форми, позволяваща конфигурирането на форми за различни цели на управлението, като: отчитане на продажбите, поръчки, регистрация на фактури, контрол на наличностите и управление на документи.

Технологии и интеграция

Infor OS е облачно базирана операционна платформа, създадена да обединява производителност, бизнес процеси и бизнес разузнаване, поставяйки потребителя в центъра на всяко преживяване и служи като основа за цялата ви бизнес екосистема, предлагайки оперативна информация, за да подпомогне вашия екип за по-лесна и ефективна работа.

Управление на ефективността и бизнес анализ

Планиране, бюджетиране, бизнес анализ, отчитане и стратегически решения въз основа на данни, на които може да се доверите от един източник – Infor Dynamic Enterprise Performance Management (d/EPM).

Банкови плащания и извлечения

Bank Payment System logo green

Bank Payment System (BPS) на LLP Group е добавка за Infor SunSystems, която генерира плащания и автоматизира осчетоводяването на банковите извлечения. BPS използва стандартни менюта, операции и база данни, за осчетоводяване на банкови такси и други транзакции, използвайки аналитични кодове, за да спести безброй часове работа по време на приключването в края на месеца.

Управление на връзки с клиенти

LLP CRM logo

Консултации и софтуер за управление на връзки с клиентите се предоставят от нашата сестринска компания LLP CRM. Нашият екип разкрива потенциала на решенията Microsoft Dynamics 365 и Pivotal CRM.

Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?