Одобрение на фактури и управление на форми

forms@work logo


forms@work дава възможност на организации от всички размери да дигитализират основните документи използвани в работата, за да помогнат за премахване на ръчната обработка и подсигурят надеждност и сигурност. Тя автоматизира работния процес и позволява одобрение от компютър, таблет или мобилни устройства, експорт на информацията за да се използва и от други системи.  

Обработка на данни Online и Offline

Използвайте на всеки компютър, таблет или смартфон за въвеждане на данни, работни процеси , отчети, обработка на данни, одобрение и нотификации.

forms@work video

Основни характеристики

forms@work Ви позволява да конфигурирате неограничен брой типове форми, за да оптимизирате въвеждането на данни, използвайки средства за оптично разпознаване на символи (OCR), да създавате автоматизация и оторизация на работни процеси и да управлявате отчети за експорт от транзакционни бази данни.

  • Възможност за множество компании, езици и валути
  • Разширено управление на правата на потребителите
  • Калкулации във формите и верификация на данните базирани на исторически транзакции, параматризирани таблици, валутни курсове и др.
  • Управление на присъствието на служители, актуализиране на записите за служители, отчети за продажби, покупки и заявки, регистрация на фактури, управление на складови наличности и документи
  • Ролево – организирани и условни нива на одобрение на формите – до 42 нива
  • Работни процеси базирани на ниво операции, които се нуждаят от допълнително одобрение
  • Сигурно съхранение на данните с пълна проследимост
  • Опции за интеграция с допълнителни системи и поддръжка на различни сметкоплани
  • Неограничен брой отчети и анализи
  • systems@work приложение за iPhone и Android

Искате ли да видите как forms@work може да ви помогне?

Свържете се с нас за демонстрация на forms@work.

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Premier Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?