Динамично управление на производителността

Държави
80
Клиенти
4500

Отчети, анализ, бюджетиране и финансова консолидация

Infor Enterprise Performance Management (EPM) е напълно интегрирано решение, което поддържа всички видове финансови и оперативни изисквания за отчитане, анализ, изпълнение и видимост на процесите на управление. Той се използва широко за стандартни отчети, дашборди за ключови индикатори, създадени на момента отчети и анализи, бизнес планиране, бюджетиране, прогнозиране и финансова консолидация.

Infor EPM се базира на „in-memory” платформа, която осигурява незабавна консолидация на данните и осигурява незабавна обратна връзка на потребителите. Благодарение на вградените в контекста възможности за бизнес анализ, ползите са далеч повече от лесния достъп до данни. Можете лесно да управлявате ефективността, риска и въздействието на решенията във вашата организация.

Извлечете полза от:

 • Една версия на истината
 • Вземане на решения на момента
 • In-memory grid технология
 • Въвеждане на данни спрямо бюджета и нивата на одобрение в работния процес
 • Достъп навсякъде, по всяко време и от всяко устройство
Infor EPM video

Отчети, анализи и дашборди

Уеб-базирана визуализация на данни, отчети, анализи и дашборди, както и форми за въвеждане на данни. Потребителите могат да създават индивидуални дашборди в уеб браузер или на таблет без да са необходими умения за програмиране.

Основни функционалност

 • ETL инструмент за трансформация и зареждане на данни
 • Оперативна отчетност
 • Визуално представяне на данни
 • Интерактивни дашборди
 • Разширена аналитичност

Вграден интерфейс с Microsoft Excel предоставя разширена отчетност и сложни бизнес анализи, за да се подобри взаимодействието и да се оптимизират основните бизнес процеси. Без допълнително програмиране, може да създавате лесно отчети, шаблони и да адаптирате стандартни документи за да включите елементи в дизайна , както и ключови индикатори за ефективност.

Infor EPM printscreen

Бюджетиране, планиране и прогнозиране

Финанси и оперативно планиране, бюджетиране и прогнозиране, достъпни чрез уеб-базиран интерфейс и персонализирани форми за въвеждане на данни. Подлежащи на конфигурация работни процеси и одобрения с отчитане на състоянието, контрол на версиите и известия.

Способен за обработка на специализирани планове, които се изискват от големи многоизмерни структури, като ежедневни транзакции, разходни центрове, планиране на проекти и на ниво продукт, които могат да обхващат стотици или хиляди различни елементи. Бързо изчисление на различни сценарии, обобщаване и ключови показатели за ефективност.

Основни характеристики

 • Персонализирани форми за въвеждане на данни
 • Функционалност за планиране отдолу нагоре и отгоре надолу
 • Различни нива на одобрение и достъп до данните
 • Съпоставяне на реалните резултати с бюджети и прогнози
 • Отчети по отговорните за бюджета лица и статус на въвеждане на данните
 • Връзка до съответстващите операции в системата

Интересувате ли се от Infor EPM?

Ако искате да проверите възможностите на Infor EPM, изпратете ни съобщение.

Финансова консолидация

Финансовата консолидация позволява на компаниите бързо и точно да събират, консолидират и отчитат данни от оперативни единици, включително такива с несъвместими счетоводни системи и сметкоплан. Вградената бизнес информация помага на компаниите уверено да се справят както с местните, така и с глобалните стандарти и норми за отчитане, като например счетоводните принципи на US GAAP или IFRS.


Акценти

 • Корпоративна или IFRS консолидация
 • Автоматизирано конвертиране на валути
 • Елиминация на вътрешно-групови операции
 • Местни и вътрешнофирмени ре класификации и корекции
 • Агрегиране и консолидирана отчетност
 • Калкулация на малцинствено участие

Времето за процеса на консолидация се намалява и точността се подобрява чрез автоматизиране на зареждането, обобщаването и валидирането на данни от множество организационни единици. Тъй като данните и промените са консолидирани в централна, сигурна база данни, компаниите незабавно стигат до една версия на истината, която не се постига лесно ако се ползват електронни таблици. Налични са също вградени изчисления и отчитане за обработка на валутни конверсии, вътрешногрупово елиминиране и съгласуване.

Infor EPM screen showing Performance overview

Мнения на клиенти

“Много сме доволни от решението Infor EPM. То намали времето за работа под напрежение и извънредния труд на нашия финансов отдел. Бързият достъп до финансови данни ни спести много време и повторното въвеждане на информация намаля. Винаги мога да се доверя на консултантите на ЛЛП и техните решения. Доволни сме от качеството на техните услуги и отзивчивостта. Следващият ни проект е да работим с ЛЛП по внедряването на решение за управление на разходите expense@work.”

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Premier Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?