Výhody a hlavné funkcie SunSystems

Účtovníctvo a lokalizácia (legislatíva)

Kompletné spracovanie všetkých účtovných postupov potrebných na štatutárne vykazovanie. SunSystems spĺňa zákonné požiadavky v mnohých krajinách sveta vrátane spracovania DPH, daňových priznaní atď.

Získajte okamžitý prístup ku všetkým finančným a účtovným informáciám, aby ste mohli rýchlo a efektívne rozhodovať o všetkých aspektoch finančného riadenia, vrátane hlavných účtovných kníh, pohľadávok a záväzkov, konsolidácie, alokácie nákladov, paralelných mien, duálnych mien, investičného majetku, správy dlžníkov atď.

SunSystems Accounting & Localisation printscreen 1
SunSystems Accounting & Localisation printscreen 2

Konsolidácia a medzinárodný reporting

Flexibilné metódy konsolidácie s plnou podporou automatizovanej konsolidácie holdingových spoločností. Vďaka našim vysoko flexibilným riešeniam budete schopní splniť rôznorodé a meniace sa požiadavky, týkajúce sa účtovníctva a výkazníctva.

Uisťujeme vás, že budete dodržiavať štatutárne a GAAP štandardy, ako aj vyvíjajúce sa požiadavky na výkazníctvo, ako napríklad IFRS. Viac informácií o medzinárodnom reportingu a business intelligence nájdete na našej webovej stránke Infor d/EPM.

Consolidation & International Reporting printscreen 1
Consolidation & International Reporting printscreen 2

Management reporting

SunSystems ponúka integrované nástroje na vytváranie reportov, ktoré vám umožňujú porozumieť a sledovať aktuálny výkon vašej holdingovej spoločnosti alebo plánovať svoju budúcu obchodnú a finančnú stratégiu a spracovať veľké množstvo údajov z rôznych zdrojov.

Unifikované havné knihy SunSystems vám pomôžu robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Reagujte rýchlo na potenciálne problémy s proaktívnymi upozorneniami.

Získajte prehľadné informácie pomocou kontextovej analýzy a business intelligence. Analyzujte zdrojové transakcie prostredníctvom drill-back funkcionality, ktorá vám umožní podniknúť okamžité opatrenia na základe rýchlych dopytov.

Viac informácií o medzinárodnom vykazovaní nájdete na našej webovej stránke Infor d/EPM.

Management reporting printscreen 1
Management reporting printscreen 3
Management reporting printscreen 2
Management reporting printscreen 4

Zaujal vás SunSystems?

Ak chcete vyskúšať SunSystems, pošlite nám správu.

Projektový management

Tieto moduly umožňujú profesionálne poskytovať služby a riadiť projekty. Ich funkcionalita, ktorú používajú mnohé z popredných svetových organizácií, bola navrhnutá tak, aby kombinovala pohodlné používanie s výkonným a flexibilným reportingom, kalkuláciou cien a nákladov.


Dosiahnite rýchlu návratnosť investícií prostredníctvom optimálneho rozdelenia ľudských zdrojov, eliminácie nefakturovanej činnosti a výdavkov, včasného a presného vyúčtovania akumulovaných alebo zmluvne dohodnutých poplatkov, zároveň včasnou a presnou finančnou kontrolou prostredníctvom aktuálnych informácií.

Project Management printscreen

Procesy predaja a nákupu

Všetky podniky potrebujú flexibilný softvér na spracovanie predaja. Väčšina firiem musí vystavovať ad -hoc faktúry za rôzne transakcie. Či už venujete staré vybavenie na charitatívne účely alebo fakturujete partnerov kvôli spoločnej marketingovej kampani, musíte spracovať fakturáciu za množstvo transakcií, ktoré nepatria do vášho hlavného podnikania.

Prevezmite kontrolu so SunSystems riešením, ktoré plne automatizuje proces predajných faktúr. Môžete ich vystavovať rýchlo a ľahko ad-hoc, automatizovane sledovať a kedykoľvek skontrolovať, či sú zaúčtované na správnych účtoch. Pre každú vystavenú faktúru si môžete zaistiť kontrolný záznam.

SunSystems sa stará o všetky procesy obstarávania, od žiadostí a objednávok až po spracovanie faktúr.

Sledovanie a platenie faktúr je jednou z najzákladnejších povinností ktoréhokoľvek finančného oddelenia. Malo by to byť jednoduché, ale v mnohých prípadoch to tak nie je. Rôzne faktúry a výnimky často nevyhovujú modelu ani tých najlepšie navrhnutých postupov, kvôli manuálnym a ad-hoc riešeniam. So SunSystems môžete koordinovať a sledovať všetky prijaté faktúry. Keď do finančného oddelenia príde faktúra, môžete ľahko zaznamenať jej príchod a sledovať jej stav. Budete mať možnosť rýchlo zistiť, kde sa faktúra nachádza, a kedykoľvek spoľahlivo informovať predajcov a ďalších obchodných partnerov.

SunSystems Sales & Purchase processes printscreen 1
Sales & Purchase processes printscreen 2

Spolupráca, správa dokumentov, integrácia a workflow

Integračná platforma kombinovaná s používateľským portálom vám poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete, vrátane dokumentov na prijímanie správnych rozhodnutí bez toho, aby ste museli prehľadávať množstvo systémov.


Ming.le poskytuje jednotnú platformu sociálnych sietí, kde sa môžete spojiť s kolegami a bezpečne zdieľať informácie, konverzácie a elektronické súbory vrámci vašej organizácie. Budete mať ľahký prístup k vedomostiam a odborným znalostiam ostatných naprieč oddeleniami, miestami a časovými pásmami, aby ste mohli robiť rozhodnutia rýchlejšie a s väčšou istotou.


Pomocou Ming.le môžete zdieľať a komunikovať informácie v reálnom čase zo SunSystems s ostatnými vo vašej komunite – vrátane tých, ktorí k systému normálne nemajú prístup. Svoju firmu môžete tiež usporiadať do funkčných tímov a umožniť členom tímu zdieľať aktuálne obrazovky alebo správy obsahujúce aktuálne údaje v SunSystems.


Infor ION je všestranná technológia navrhnutá ako platforma na poskytovanie a publikovanie údajov z transakčných systémov. ION tak umožňuje interakciu s údajmi (napr. schválenia pracovných postupov) a umožňuje ľahko naplánovať rozhrania a mapovania z jedného systému do druhého pomocou ľahko zrozumiteľných nástrojov. ION dokáže riadiť viac integrácií naraz.

ION dokáže riadiť schvaľovací proces a monitorovať udalosti, ktoré sa vyskytujú v zdrojových systémoch. Ming.le je rozhranie medzi ION a užívateľmi.

Infor Document Management (IDM) zjednodušuje a automatizuje správu dokumentov v SunSystems. IDM umožňuje archivovanie výkazov a dokumentov, ktoré generujú priamo užívatelia SunSystems alebo na základe naplánovaných úloh. Výkazy sa ukladajú do PDF formátu spoločne s kľúčovými megadátami. V ďalšom kroku sa tieto informácie predávajú do IDM, čím sa umožní kontextová asociácia „record-to-document“ prostredníctvom Ming.le medzi SunSystems a IDM. Zároveň sa PDF dokumenty bezpečne uložia v IDM. Taktiež môžete tlačiť dokumenty v rámci SunSystems (napr. faktúry) a automaticky ich ukladať do IDM.

Intranet portal printscreen

Povedali o nás

Marek Jendrej

Director of Finance
„Implementáciou iPOS sa nám výrazne zredukovala intenzívna manuálna práca so skenovaním a posielaním faktúr do rôznych oddelení na schválenie. Teraz až 99% našich odberateľov a dodávateľov používa elektronickú fakturáciu. A pomocou mobilnej aplikácie môžeme schvaľovať faktúry cez telefón i mimo kancelárie.“

Peter Srpoň

Country Leader
“Využívame Infor SunSystems spolu s modulom Bank Payment System už niekoľko rokov a veľmi oceňujeme jeho presnosť a funkcionalitu, ktorú ponúka. Zároveň si nedokážeme predstaviť, že by každodenné účtovné operácie alebo spracovanie mesačnej uzávierky mohlo byť bez tohto systému rýchlejšie. Bank Payment System výrazným spôsobom skrátil dobu potrebnú na zaúčtovanie bankového výpisu a spárovanie účtovných položiek s prichádzajúcimi a odchádzajúcimi platbami na bankových účtoch.”

Jan Slunský

Viceprezident oddelenia Financial Systems
“Partnerstvo s LLP Group a investícia do Infor SunSystems pomáha nášmu rastu a úspechu. Už dve dekády nám táto spolupráca výborne funguje. Prvá verzia systému nám fungovala bez zásadných zmien po dobu 15 rokov. Následne sme systém previedli na najnovšie technológie a to nám pomohlo k väčšej efektivite a lepšiemu využitiu celého informačního systému.”

Vladimír Kořen

Head of Accounting & Financial systems
“LLP je silný partner, s ktorým spolupracujeme už viac ako 20 rokov. Celú dobu nám poskytuje profesionálne služby a je jedným z našich najlepších dodávateľov.” … “Ich help-desk podpora je jednou z najlepších v rámci všetkých našich dodáveteľov a veľmi rýchlo reagujú na naše otázky ohľadom SunSystems. Rovnako ochotne sa stavajú aj k problémom, s ktorými sa stretávame a ktoré máme momentálne vyriešené za niekoľko dní namiesto obvyklých týždňov.”

Oľga Novotná

Finančná riaditeľka
“Výber účtovného systému v našej spoločnosti ovplyvnilo niekoľko faktorov. Hľadali sme systém, ktorý by dokázal spojiť medzinárodné požiadavky s lokálnymi. Postupne na Infor SunSystems prechádzajú všetky pobočky Roche v strednej a východnej Európe. SunSystems je tiež veľmi dobre prepojiteľný s reportovacím systémom, ktorý používa naša materská spoločnosť, a toto bol ďalší dôvod na jeho implementáciu.”

Infor EAM transition to Hexagon finalized

In July 2021, Infor announced that it had entered into an agreement to sell its global EAM business to Hexagon AB and form a strategic relationship with the company to serve shared customers better. Hexagon (www.hexagon.com) is a worldwide leader in digital reality solutions, combining sensor, software, and autonomous technologies. As of October 1, 2021, … čítať ďalej…

Doing business in the automotive sector?

Asset performance management (APM) is key for automotive manufacturers to reliably produce finished goods at the highest standard and the lowest cost. Industry-leading enterprise asset management system Infor EAM enables you to keep manufacturing facilities operating safely, efficiently, and within specifications. It’s also possible to monitor and reduce energy waste, increase labor efficiency and improve … čítať ďalej…

Join LLP Group at the ELECTROSUB Conference and Exhibition in Budapest

LLP Group is pleased to announce that it will be a Silver Sponsor of the ELECTROSUB Conference and Exhibition held at the Lurdy House in Budapest, September 28-30, 2021. ELECTROSUB is the electronics industry meeting point where professionals in the manufacturing industry can meet face-to-face with solutions providers to discuss Industry 4.0 processes for digital … čítať ďalej…

Join us for a webinar: Innovations in Food & Beverage Production

Both the pandemic and Brexit have compounded the challenges faced by food and beverage manufacturers. Increased demand from large and small grocery chains and home delivery services have put a big strain on production equipment. Join us on our webinar to learn how Infor CloudSuite™ Food & Beverage and Infor EAM can help your production … čítať ďalej…

Infor Alliance Partner logoInfor Gold Channel Partner logosystems@work logoMicrosoft Gold Partner logoAvolin logo

Ako môžeme pomôcť vašej firme prosperovať?