Výhody a hlavní funkce SunSystems

Účetnictví a lokalizace (legislativa)

Kompletní zpracování všech účetních procedur nezbytných pro statutární reporting.

SunSystems splňuje statutární požadavky v mnoha zemích po světě, včetně zpracování DPH, daňových přiznání atd.

Získejte okamžitý přístup ke všem finančním a účetním informacím. Budete tak moci přijímat rychlá a efektivní rozhodnutí o všech aspektech finančního managementu, včetně hlavních účetních knih, knih závazků a pohledávek, konsolidace, podnikových alokací nákladů, paralelních měn, duálních základních měn, majetku atd.

Ukázka účetnictví a lokalizace v SunSystems
Ukázka účetnictví a lokalizace v SunSystems

Konsolidovaný a mezinárodní reporting

Flexibilní konsolidační metody s podporou automatické konsolidace holdingových společností.


Budete schopni plnit rozmanité a měnící se účetní i reportingové požadavky, protože naše řešení jsou vysoce flexibilní.

Buďte si jisti, že vyhovíte lokálním požadavkům, různým GAAP standardům (UK, US) i vyvíjejícím se reportingovým potřebám jako IFRS.


Více informací o mezinárodním reportingu a business intelligence najdete na našich Infor EPM stránkách.

Ukázka konsolidovaného a mezinárodního reportingu v SunSystems
Ukázka konsolidovaného a mezinárodního reportingu v SunSystems

Manažerský reporting

SunSystems nabízí integrovaný reportingový nástroj, který vám umožní porozumět aktuálnímu stavu vaší společnosti, a to i v případě, že pracujete samostatně či v holdingové skupině. Reportingový nástroj monitoruje a zároveň vám pomáhá plánovat vaši obchodní a finanční strategii. Dokáže zpracovávat velké objemy dat z různých zdrojů.

Sjednocené hlavní knihy SunSystems vám pomohou přijímat lepší rozhodnutí rychleji.

Můžete pohotově reagovat na potenciální problémy díky možnostem proaktivního varování na neočekávané situace. Získáte dokonalý přehled díky kontextové analýze s možností náhledu do zdrojových dat.


Více informací o manažerském reportingu a business intelligence najdete na našich Infor EPM stránkách.

Ukázka manažerského reportingu v SunSystems
Ukázka manažerského reportingu v SunSystems
Ukázka manažerského reportingu v SunSystems
Ukázka manažerského reportingu v SunSystems

Máte o SunSystems zájem?

Napište nám a vyzkoušejte SunSystems demo.

Projektový management

Tyto moduly vám umožní efektivně poskytovat profesionální služby a projektový management. Funkcionalita, která je využívána mnoha vůdčími celosvětovými společnostmi, byla navržena se záměrem kombinovat pohodlné a snadné použití s mocným flexibilním nástrojem pro reporting a kalkulaci cen.


Je možné dosáhnout rychlé návratnosti investice prostřednictvím optimální alokace lidských zdrojů či eliminace nefakturovaných aktivit a nákladů, ale zároveň i včasnou a přesnou fakturací akumulovaných nebo smluvních nákladů, přesnou finanční kontrolou přes stále aktuální reporty.

Ukázka projektového managementu v SunSystems

Prodejní a nákupní procesy

Každá podniková oblast vyžaduje flexibilní software pro zpracování prodejního procesu. Často je vyžadována okamžitá fakturace pro různorodé transakce. Ať už darujete použité zařízení na charitu nebo fakturujete partnerům společně financovanou marketingovou kampaň, musíte mít možnost nejenom fakturovat váš standardní business, ale také mnoho ostatních transakcí nespadajících do vaší hlavní oblasti podnikání.


SunSystems je řešení, které plně automatizuje váš prodejní a fakturační proces. SunSystems automaticky řídí oběh faktur vydaných. Můžete kdykoliv vidět, v jakém stavu se nacházejí, ujistit se, že jsou zaúčtovány se správnými účetními kódy a zajistit plný audit pro každou vytvořenou fakturu.

SunSystems se také postará o všechny nákupní procesy, nákupní požadavky, nákupní objednávky, příjemky i zpracování faktur.


Sledování faktur došlých a jejich úhrada je jednou ze základních zodpovědností každého finančního útvaru. Mělo by to být snadné, ale v mnoha případech tomu tak není. Různorodé faktury a výjimky často nezapadají do modelu velmi dobře navržených procedur vinou manuálních a ad-hoc náhradních řešení. V SunSystems můžete koordinovat a sledovat krok po kroku všechny faktury, které obdržíte. Jakmile faktura přijde do finančního útvaru, můžete snadno její příchod zaznamenat a monitorovat její status. Budete schopni rychle zjistit, kde se faktura nachází, v jakém stádiu procesu je a spolehlivě informovat dodavatele i ostatní obchodní partnery.

Ukázka prodejních a níkupních procesů v SunSystems
Ukázka prodejních a níkupních procesů v SunSystems

Platforma pro spolupráci, integraci a workflow, dokument management

Infor OS je integrační platforma kombinovaná s uživatelským portálem, která vám poskytuje všechny informace, které potřebujete, včetně zdrojových dokumentů. Umožňuje vám přijímat správná rozhodnutí, bez nutnosti prohledávat množství různorodých systémů.


OS Portál poskytuje jednotnou platformu sociální sítě, kde můžete spolu s kolegy bezpečně sdílet informace, konverzace a elektronické soubory v rámci své organizace. Snadno budete schopni proniknout do znalostí a způsobilostí ostatních napříč jinými odděleními, místy i časovými zónami. Podaří se vám přijímat rozhodnutí rychleji a s větší mírou jistoty.


S OS Portálem můžete sdílet a komunikovat informace ze SunSystems s jinými ve své komunitě v reálném čase, a dokonce i s těmi, kteří standardně nemají do systému přístup. Můžete také organizovat funkční týmy a umožnit členům týmů sdílet aktuální obrazovky nebo reporty obsahující aktuální SunSystems data.


Infor ION je univerzální technologie navržená jako integrační a workflow platforma transakčních systémů, která umožňuje interakci s daty (například v rámci schvalovacích procesů), a zároveň řídí napojení a mapování dat mezi různými systémy za použití relativně snadno pochopitelných nástrojů.

ION je také schopen řídit schvalovací proces a monitorovat události vyskytující se ve zdrojových systémech a za pomocí OS Portálu je přehledně a jednoduše prezentovat koncovým uživatelům.


Infor Document Management (IDM) zjednodušuje a automatizuje správu dokumentů v SunSystems. IDM umožňuje archivování reportů a dokumentů generovaných přímo uživateli SunSystems nebo na základě naplánovaných úloh. Tyto reporty jsou ukládány do PDF formátu spolu s klíčovými metadaty. Následně se tyto informace předávají do IDM, což umožní kontextovou asociaci „record-to-document“ prostřednictvím OS Portálu mezi SunSystems a IDM a zároveň dojde k bezpečnému uložení PDF dokumentů v IDM. Můžete také tisknout dokumenty v rámci SunSystems (např. faktury) a automaticky je ukládat do IDM.

Ukázka intranetového portálu

Řekli o nás

Jan Slunský

Viceprezident oddělení Financial Systems
“Partnerství s LLP Group a investice do Infor SunSystems napomáhá našemu růstu a úspěchu. Už dvě dekády nám tato spolupráce skvěle funguje. První verzi systému jsme provozovali bez zásadních změn po dobu 15 let. Následně jsme systém převedli na nejnovější technologie, což nám pomohlo k větší efektivitě a lepšímu využití celého informačního systému.”

Marek Jendrej

Director of Finance
„Implementací iPOS se nám výrazně zredukovala intenzivní manuální práce se skenováním a odesíláním faktur do různých oddělení ke schválení. Nyní až 99% našich odběratelů a dodavatelů používá elektronickou fakturaci.  A díky mobilní aplikaci můžeme schvalovat faktury na telefonu i mimo kancelář.“

Peter Srpon

Finance Manager
“Využíváme Infor SunSystems spolu s modulem Bank Payment System již několik let, a vysoce si ceníme jeho přesnosti i funkcí, které nabízí. Zároveň si nedokážeme představit, že by každodenní účetní operace či provedení měsíční závěrky mohlo být bez tohoto systému rychlejší. Bank Payment System výrazným způsobem zkracuje dobu potřebnou k zaúčtování bankovního výpisu a spárování účetních položek s příchozími i odchozími platbami na bankovních účtech.”

Lothar Schmitz

Group CFO
“Celá implementace Infor SunSystems proběhla velmi rychle a systém splňuje všechna naše očekávání a požadavky.”

Miroslav Švrčina

CFO
“Velice pozitivně hodnotím naprosto profesionální přístup konzultantů, a to zejména naprostou profesionalitu při přípravě, prezentacích, dodržování termínů a zapisování úkolů a následnou exekutivu.”

Mihaela Tomescu

Tax & Accounting Manager
“Spolupracujeme s LLP konzultanty již více než pět let. Dodali nám výjimečné řešení Infor SunSystems, které splňuje požadavky nejen pro lokální účetnictví, ale i dle mezinárodních GAAP standardů. Společně s Bankovním platebním systémem jsme schopni ušetřit nespočet hodin během měsíční uzávěrky, a to proměnou náročného manuálního procesu v plně automatizovaný.”

Lactalis CZ zefektivňuje správu výdajů a služebních cest díky systému expense@work od LLP Group

Společnost Lactalis CZ, jednička na českém trhu v produkci mléčných dezertů a smetan pod značkou Mlékárna Kunín, výrobce a distributor mozzarelly Galbani, sýrů značky President a Leerdammer, implementovala inovativní systém expense@work pro správu služebních cest a hotovostních výdajů od společnosti LLP Group. Cílem implementace bylo zjednodušení, digitalizace a automatizace procesů pro schvalování a vyúčtování služebních … číst dále…

Professional Advantage, LLP Group and PAS Announce Alliance to Deliver the PA Streams Solution and Services Globally to the Hospitality Sector

Professional Advantage, LLP Group and PAS Announce Alliance to Deliver the PA Streams Operational Intelligence & Integration Solution, Services and Help Desk Globally to the Hospitality Sector. Professional Advantage (PA), LLP Group (LLP) and PAS (Professional Accounting Solutions, Inc.) announce the formation of a groundbreaking global alliance aimed at providing an Operational Intelligence & Integration … číst dále…

Welcoming our new Sales Director for EAM at LLP North America

Meet Dan Schliesman, who recently started in our LLP Group North America office, as the new Director Sales, Enterprise Assets Management (EAM). „Very excited to embark on my new career with LLP Group as the HxGN EAM Sales lead for North America. Everyone has been supportive and friendly. My goal is to hit the ground running … číst dále…

LLP, Silver Sponsor of the Hexagon Live Event in Dallas

Exciting news! LLP North America is thrilled to be a silver sponsor at the upcoming Make Data Make Sense – Hexagon Live event taking place on June 18-20 in Dallas, Texas. This exclusive event, hosted by Hexagon Asset Lifecycle Intelligence, promises an enriching experience for attendees. Join us and seize the opportunity to exchange ideas, … číst dále…

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Premier Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?