Výhody a hlavní funkce SunSystems

Účetnictví a lokalizace (legislativa)

Kompletní zpracování všech účetních procedur nezbytných pro statutární reporting.

SunSystems splňuje statutární požadavky v mnoha zemích po světě, včetně zpracování DPH, daňových přiznání atd.

Získejte okamžitý přístup ke všem finančním a účetním informacím. Budete tak moci přijímat rychlá a efektivní rozhodnutí o všech aspektech finančního managementu, včetně hlavních účetních knih, knih závazků a pohledávek, konsolidace, podnikových alokací nákladů, paralelních měn, duálních základních měn, majetku atd.

Ukázka účetnictví a lokalizace v SunSystems
Ukázka účetnictví a lokalizace v SunSystems

Konsolidovaný a mezinárodní reporting

Flexibilní konsolidační metody s podporou automatické konsolidace holdingových společností.


Budete schopni plnit rozmanité a měnící se účetní i reportingové požadavky, protože naše řešení jsou vysoce flexibilní.

Buďte si jisti, že vyhovíte lokálním požadavkům, různým GAAP standardům (UK, US) i vyvíjejícím se reportingovým potřebám jako IFRS.


Více informací o mezinárodním reportingu a business intelligence najdete na našich Infor d/EPM stránkách.

Ukázka konsolidovaného a mezinárodního reportingu v SunSystems
Ukázka konsolidovaného a mezinárodního reportingu v SunSystems

Manažerský reporting

SunSystems nabízí integrovaný reportingový nástroj, který vám umožní porozumět aktuálnímu stavu vaší společnosti, a to i v případě, že pracujete samostatně či v holdingové skupině. Reportingový nástroj monitoruje a zároveň vám pomáhá plánovat vaši obchodní a finanční strategii. Dokáže zpracovávat velké objemy dat z různých zdrojů.

Sjednocené hlavní knihy SunSystems vám pomohou přijímat lepší rozhodnutí rychleji.

Můžete pohotově reagovat na potenciální problémy díky možnostem proaktivního varování na neočekávané situace. Získáte dokonalý přehled díky kontextové analýze s možností náhledu do zdrojových dat.


Více informací o manažerském reportingu a business intelligence najdete na našich Infor d/EPM stránkách.

Ukázka manažerského reportingu v SunSystems
Ukázka manažerského reportingu v SunSystems
Ukázka manažerského reportingu v SunSystems
Ukázka manažerského reportingu v SunSystems

Máte o SunSystems zájem?

Napište nám a vyzkoušejte SunSystems demo.

Projektový management

Tyto moduly vám umožní efektivně poskytovat profesionální služby a projektový management. Funkcionalita, která je využívána mnoha vůdčími celosvětovými společnostmi, byla navržena se záměrem kombinovat pohodlné a snadné použití s mocným flexibilním nástrojem pro reporting a kalkulaci cen.


Je možné dosáhnout rychlé návratnosti investice prostřednictvím optimální alokace lidských zdrojů či eliminace nefakturovaných aktivit a nákladů, ale zároveň i včasnou a přesnou fakturací akumulovaných nebo smluvních nákladů, přesnou finanční kontrolou přes stále aktuální reporty.

Ukázka projektového managementu v SunSystems

Prodejní a nákupní procesy

Každá podniková oblast vyžaduje flexibilní software pro zpracování prodejního procesu. Často je vyžadována okamžitá fakturace pro různorodé transakce. Ať už darujete použité zařízení na charitu nebo fakturujete partnerům společně financovanou marketingovou kampaň, musíte mít možnost nejenom fakturovat váš standardní business, ale také mnoho ostatních transakcí nespadajících do vaší hlavní oblasti podnikání.


SunSystems je řešení, které plně automatizuje váš prodejní a fakturační proces. SunSystems automaticky řídí oběh faktur vydaných. Můžete kdykoliv vidět, v jakém stavu se nacházejí, ujistit se, že jsou zaúčtovány se správnými účetními kódy a zajistit plný audit pro každou vytvořenou fakturu.

SunSystems se také postará o všechny nákupní procesy, nákupní požadavky, nákupní objednávky, příjemky i zpracování faktur.


Sledování faktur došlých a jejich úhrada je jednou ze základních zodpovědností každého finančního útvaru. Mělo by to být snadné, ale v mnoha případech tomu tak není. Různorodé faktury a výjimky často nezapadají do modelu velmi dobře navržených procedur vinou manuálních a ad-hoc náhradních řešení. V SunSystems můžete koordinovat a sledovat krok po kroku všechny faktury, které obdržíte. Jakmile faktura přijde do finančního útvaru, můžete snadno její příchod zaznamenat a monitorovat její status. Budete schopni rychle zjistit, kde se faktura nachází, v jakém stádiu procesu je a spolehlivě informovat dodavatele i ostatní obchodní partnery.

Ukázka prodejních a níkupních procesů v SunSystems
Ukázka prodejních a níkupních procesů v SunSystems

Platforma pro spolupráci, integraci a workflow, dokument management

Integrační platforma kombinovaná s uživatelským portálem vám poskytuje všechny informace, které potřebujete, včetně zdrojových dokumentů. Umožňuje vám přijímat správná rozhodnutí, bez nutnosti prohledávat množství různorodých systémů.


Ming.le poskytuje jednotnou platformu sociální sítě, kde můžete spolu s kolegy bezpečně sdílet informace, konverzace a elektronické soubory v rámci své organizace. Snadno budete schopni proniknout do znalostí a způsobilostí ostatních napříč jinými odděleními, místy i časovými zónami. Podaří se vám přijímat rozhodnutí rychleji a s větší mírou jistoty.


S Ming.le můžete sdílet a komunikovat informace ze SunSystems s jinými ve své komunitě v reálném čase, a dokonce i s těmi, kteří standardně nemají do systému přístup. Můžete také organizovat funkční týmy a umožnit členům týmů sdílet aktuální obrazovky nebo reporty obsahující aktuální SunSystems data.


Infor ION je univerzální technologie navržená jako integrační a workflow platforma transakčních systémů, která umožňuje interakci s daty (například v rámci schvalovacích procesů), a zároveň řídí napojení a mapování dat mezi různými systémy za použití relativně snadno pochopitelných nástrojů.

ION je také schopen řídit schvalovací proces a monitorovat události vyskytující se ve zdrojových systémech a za pomocí Ming.le je přehledně a jednoduše prezentovat koncovým uživatelům.


Infor Document Management (IDM) zjednodušuje a automatizuje správu dokumentů v SunSystems. IDM umožňuje archivování reportů a dokumentů generovaných přímo uživateli SunSystems nebo na základě naplánovaných úloh. Tyto reporty jsou ukládány do PDF formátu spolu s klíčovými metadaty. Následně se tyto informace předávají do IDM, což umožní kontextovou asociaci „record-to-document“ prostřednictvím Infor Ming.le mezi SunSystems a IDM a zároveň dojde k bezpečnému uložení PDF dokumentů v IDM. Můžete také tisknout dokumenty v rámci SunSystems (např. faktury) a automaticky je ukládat do IDM.

Ukázka intranetového portálu

Řekli o nás

Marek Jendrej

Director of Finance
„Implementací iPOS se nám výrazně zredukovala intenzivní manuální práce se skenováním a odesíláním faktur do různých oddělení ke schválení. Nyní až 99% našich odběratelů a dodavatelů používá elektronickou fakturaci.  A díky mobilní aplikaci můžeme schvalovat faktury na telefonu i mimo kancelář.“

Peter Srpon

Finance Manager
“Využíváme Infor SunSystems spolu s modulem Bank Payment System již několik let, a vysoce si ceníme jeho přesnosti i funkcí, které nabízí. Zároveň si nedokážeme představit, že by každodenní účetní operace či provedení měsíční závěrky mohlo být bez tohoto systému rychlejší. Bank Payment System výrazným způsobem zkracuje dobu potřebnou k zaúčtování bankovního výpisu a spárování účetních položek s příchozími i odchozími platbami na bankovních účtech.”

Jan Slunský

Viceprezident oddělení Financial Systems
“Partnerství s LLP Group a investice do Infor SunSystems napomáhá našemu růstu a úspěchu. Už dvě dekády nám tato spolupráce skvěle funguje. První verzi systému jsme provozovali bez zásadních změn po dobu 15 let. Následně jsme systém převedli na nejnovější technologie, což nám pomohlo k větší efektivitě a lepšímu využití celého informačního systému.”

Barbara Tarnóczi

ERP koordinátor, pracovnice controllingu
“HBO nasadilo ve střední Evropě software pro finanční řízení SunSystems and Vision již před více než 10 lety. Celou tu dobu přitom spoléháme na společnost LLP coby partnera, který poskytuje každodenní technickou podporu, představuje nám nové funkcionality a přichází s nápady, jak pokrývat měnící se požadavky naší firmy. HBO má plnou důvěru v konzultanty LLP. Jejich přístup lze charakterizovat jako profesionální, flexibilní, s důrazem na detail, kreativní a v neposlední řadě vstřícný, což aktivně přispívá k našemu rozhodování.”

Lothar Schmitz

Group CFO
“Celá implementace Infor SunSystems proběhla velmi rychle a systém splňuje všechna naše očekávání a požadavky.”

Miroslav Švrčina

CFO
“Velice pozitivně hodnotím naprosto profesionální přístup konzultantů, a to zejména naprostou profesionalitu při přípravě, prezentacích, dodržování termínů a zapisování úkolů a následnou exekutivu.”

Mihaela Tomescu

Tax & Accounting Manager
“Spolupracujeme s LLP konzultanty již více než pět let. Dodali nám výjimečné řešení Infor SunSystems, které splňuje požadavky nejen pro lokální účetnictví, ale i dle mezinárodních GAAP standardů. Společně s Bankovním platebním systémem jsme schopni ušetřit nespočet hodin během měsíční uzávěrky, a to proměnou náročného manuálního procesu v plně automatizovaný.”

LLP Romania celebrates 25 years in business!

Our Romanian office was established in 1997 as the fourth office of LLP Group, distributing and implementing the financial system Infor SunSystems, time@work for professional services and expense management system expense@work. Thank you to our customers, suppliers, and colleagues. We could not have done it without you. číst dále…

What’s new in HxGN EAM version 11.7?

Go further in your maintenance journey with the latest HxGN EAM (formerly Infor EAM) update, which provides unprecedented value. Available for customers in Infor’s multi-tenant cloud deployment as well as those who utilize EAM on-premises. HxGN EAM´s version 11.7. release has plenty of new features, industry specific capabilities, as well as customer-led enhancements to existing … číst dále…

LLP Group to exit Russia

LLP Group regrets to announce that it will close its office in Russia following Russia’s invasion of Ukraine, and will shortly cease to provide services to its Russian and Belarussian clients. We do this mainly for reasons of principle, though we also anticipate that many of our clients will leave Russia, and that technical difficulties, … číst dále…

LLP North America Announces Certification as a Woman-Owned Enterprise (WBE)

LLP North America Inc., a woman-owned business, is proud to announce their recent certification as a Women’s Business Enterprise (WBE) awarded by the Women’s Business Enterprise National Council (WBENC). The certification is awarded to companies that are more than 51 percent owned, controlled, operated, and managed by a woman or women.  WBENC is the nation’s … číst dále…

Infor Alliance Partner logoInfor Gold Channel Partner logoHexagon logosystems@work logoMicrosoft Gold Partner logo
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?