Novinky

Prohlášení týkající se koronaviru COVID-19

Stejně jako mnozí z vás jsme i my strávili několik dní a týdnů zjišťováním informací o koronaviru (COVID-19), jaký dopad může mít stávající situace na naše zaměstnance, zákazníky a partnery. Přijímáme potřebná opatření týkajících se chodu našeho podnikání, a i nadále se LLP Group zavazuje zajistit kontinuitu svých služeb všem klientům a partnerům.

Bezpečnost a zdraví našich zákazníků a zaměstnanců je a vždy bude naší hlavní prioritou. Rozumíme, že vzhledem k neustále novým informacím týkajícím se koronaviru (COVID-19) může být tato rychle měnící se situace znepokojivá. Vývoj neustále sledujeme a spoléháme se na pomoc a doporučení od světových organizací jako Centrum pro kontrolu nemocí (Centers for Disease Control – CDC) a Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO). Podnikli jsme několik kroků a osobně se zavazujeme, že děláme vše pro ochranu našich zaměstnanců včetně těch, kteří pracují přímo u našich klientů. Konzultační a podpůrné služby poskytujeme i nadále na stejné úrovni a bez přerušení.

Zavedli jsme následující opatření:

  • Naši zaměstnanci obdrželi pokyny týkající se důležitosti mytí rukou a v případě nemoci jsou povinni zůstat doma a dodržovat karanténu.
  • Na základě doporučení Centra pro kontrolu nemocí (CDC) budeme od zaměstnanců, kteří cestovali do rizikových zemí nebo byli vystaveni těm, kteří do těchto zemí cestovali, vyžadovat 14-denní karanténu a práci z domova.
  • Všechny cesty, které nejsou nezbytné, jsme zrušili a situaci nadále pečlivě sledujeme.
  • Všichni naši zaměstnanci mají bezpečný přístup ke všem potřebným systémům pro práci z domova.
  • Zrušili jsme všechny interní konference a porady.

Jsme vybaveni poskytovat naše služby z domova. Kdykoliv vám poradíme, jak se k našemu softwaru můžete připojovat na dálku i vy. Nezapomeňte se rovněž obrátit na poskytovatele hostingu nebo cloudových služeb, abyste se ujistili, že jsou také schopni splnit vaše požadavky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého account manažera nebo vedoucího projektu. Společně tak můžeme zajistit bezpečnost a zároveň minimalizovat dopady na vzájemnou spolupráci.

Barbara Dreska
LLP Group CEO

March 2020

 
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?