Řízení výkonnosti podniku

Země
80
Klienti
4500

Reporting a analýzy, rozpočtování a finanční konsolidace

Infor Enterprise Performance Management (EPM) je integrované řešení, které podporuje všechny typy finančních a provozních požadavků na tvorbu reportů a analýz, na měření výkonnosti a na zviditelnění manažerských procesů. Používá se pro standardní výkaznictví, KPI dashboardy, flexibilní ad-hoc reporty a analýzy, finanční a obchodní plánování, rozpočtování, prognózy a finanční konsolidaci.


Infor EPM je založen na sofistikované platformě pro analytické zpracování, které probíhá pomocí rychlé in-memory technologie. Díky této technologii poskytuje okamžitou konsolidaci dat a výsledky jsou uživatelům dostupné v reálném čase. Vestavěná business intelligence (BI) funkcionalita zaměřená na obsah přináší další výhody a nástroje, které umožňují řízení výkonnosti, rizik a modelování dopadu potencionálního rozhodnutí na výsledky celé organizace.

Výhody

 • Jedna verze pravdy
 • Podpora rozhodování v reálném čase
 • In-memory technologie
 • Zadávání rozpočtů a schvalování
 • Přístup kdykoliv, kdekoliv a z jakéhokoliv zařízení
Infor EPM video

Reporting, analýzy a dashboardy

Nástroj EPM má přehledné webové rozhraní pro vizualizaci dat, reportů, analýz, různých druhů dashboardů a intuitivní formuláře pro zadávání údajů. Uživatelé mohou vytvářet personalizované dashboardy přímo ve webovém prohlížeči nebo na tabletu bez jakýchkoliv programovacích dovedností.

Klíčové vlastnosti

 • ETL nástroj na nahrávání a transformaci dat
 • Ad-hoc reporting
 • Vizualizace dat
 • Interaktivní dashboardy
 • Pokročilá analytika

Integrované rozhraní pro Microsoft Excel podporuje možnost tvorby pokročilých reportů a sofistikovaných analýz, což zabezpečí rychlou akceptaci koncovými uživateli. Bez znalostí programování můžete snadno vytvářet sestavy, vlastní šablony a upravovat standardní dokumenty, do kterých je možné vkládat dynamické přepojení na finanční data.

Ukázka reportu v Infor EPM na obrazovce

Rozpočty, plánování a prognózy

Finanční a obchodní plánování, rozpočtování a prognózy jsou dostupné prostřednictvím webového rozhraní a přizpůsobených formulářů na zadávání údajů. EPM obsahuje také konfigurovatelný workflow pro schvalování, sledování statusů, kontrola verzí a generování notifikací. Systém dokáže zvládnout specializované plány, které vyžadují velké vícerozměrné struktury, jako jsou nákladová střediska, hierarchické uspořádání projektů a produktů, které mohou pokrývat stovky nebo tisíce různých položek. K dispozici jsou průběžné výpočty „what-if“ scénářů, agregace, procentuální (driver-based) kalkulace i klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).

Klíčové vlastnosti

 • Přizpůsobitelné formuláře pro zadávání údajů
 • Funkce plánování zdola nahoru a shora dolů
 • Konfigurovatelné workflow a zabezpečení přístupu k údajům
 • Jednoduché porovnání verzí skutečnost – rozpočet – prognóza
 • Sledování statusů zadávaní rozpočtů a průběžné sestavy
 • Analýza podkladových údajů až na úroveň účetní transakce

Máte o Infor EPM zájem?

Napište nám a vyzkoušejte Infor EPM.

Finanční konsolidace

Finanční konsolidace umožňuje společnostem rychle a přesně shromažďovat, konsolidovat a vykazovat údaje z operačních jednotek včetně těch, které mají i nekonzistentní systémy. Data je možné konsolidovat z hlavní knihy, účetních osnov či různých jiných transakčních systémů. Vestavěná business inteligence funkcionalita pomáhá společnostem řešit požadavky lokálních i globálních předpisů, jako jsou účetní standardy GAAP nebo IFRS.


Klíčové oblasti

 • Podniková nebo IFRS konsolidace
 • Automatické převody cizích měn
 • Eliminace mezipodnikových transakcí
 • Lokální a mezipodnikové účetní reklasifikace a úpravy
 • Agregované a konsolidované vykazování
 • Automatizované výpočty menšinových podílů

Při využití EPM se cyklus procesu konsolidace zkrátí a zpřesní, a to díky automatizaci načítání, průběžné konsolidaci a ověření údajů. Protože údaje a změny jsou konsolidovány do centrální zabezpečené databáze, společnosti mají okamžitě jedinou verzi pravdy, kterou nelze jednoduše získat pomocí importu z více zdrojových tabulek. K dispozici jsou také vestavěné výpočty a hlášení pro zpracování převodu měn, eliminaci vzájemných vztahů mezi společnostmi a vyrovnání.

Ukázka finanční konsolidace v Infor EPM na obrazovce

Ke stažení

Brochure

Infor Enterprise Performance Management (EPM)

Guide

Five ways modern analytics reduce spreadsheet risk and inefficiency

Řekli o nás

“Jsme velmi spokojeni s Infor EPM. Pro naše finanční oddělení se snížil časový tlak i přesčasy. Rychlý přístup k finančním údajům nám šetří spoustu času a také se snížilo opakované zadávání informací do systému. Na LLP konzultanty se můžeme vždy spolehnout a jsme spokojeni s kvalitou jejich služeb, stejně jako vstřícností. Naším dalším projektem je spolupráce s LLP na implementaci řešení pro správu výdajů expense@work.”

Infor Gold Channel Partner logoInfor Alliance Partner logoHexagon Premier Channel Partner logoMicrosoft Solutions Partner for Business Applications logosystems@work logo
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?