Софтуер за управление на активи на предприятието

HxGN EAM система

Държави
200
Потребители
73 милиона
Hexagon logo

HxGN EAM (познат като Infor EAM) е софтуерно решение от най-висок клас за управление на активите, мониторинг и управление на употребата, производителността и поддръжката им, което спомага за премахване на непредвидени ситуации и намаляване на общите разходи.


С 30-годишен опит в предоставянето на корпоративни софтуерни решения, LLP Group е квалифициран наш партньор. Техният опит със CMMS и системи за управление на активи е от полза за клиентите по света. Областта на действие и уменията на LLP Group ги поставят сред нашите най-ценни партньори за внедряване на EAM.

Chris Lund
Вицепрезидент стратегически пазари, Hexagon EAM

Удължаване полезния срок на активите и увеличение на ефективността

Гъвкава система, даваща възможност на производителите, дистрибуторите, сервизните организации и организациите от публичния сектор да спестят време и пари, като оптимизират поддръжката, подобрят производителността на оборудването и персонала, увеличат ефективността на инвентара и обезпечат претенциите за гаранционно обслужване.

Обявен за лидер в изследване на Gartner, HxGN EAM (познат като Infor EAM) е специално разработен за управлението на активи софтуер, който е готов да расте и да се трансформира заедно с вашата организация.

Основни характеристики

 • Увеличете максимално надеждността и полезния живот на активите
 • Предвиждайте повредите на оборудването и планирайте профилактична поддръжка
 • Следете спазването на строги законови и екологични разпоредби
 • Оптимизирайте процеса на покупки и възлагането на обществени поръчки
 • Следете разходите за труд и намалете времето извън експлоатация
HxGN EAM video

Преминаване от MP2 към HxGN EAM

Ако използвате Infor MP2 за управление на активите, складовите наличности,  процесите по поддръжка, сега е подходящият момент за надграждане. С HxGN EAM ще се възползвате от напреднала технология, като запазите функционалността, външния вид и усещането, с което сте свикнали при използването на Infor MP2.

Как HxGN EAM може да ви помогне

Специализирана по индустрии


HxGN EAM е налична в специализирани версии, преконфигурирани за да се фокусират върху нуждите на специфични индустрии, като:

Управление на съоръженията

HxGN EAM контролира критични функции като поръчки за работа, покупка, наличности и превантивна поддръжка. Освен това помага за енергоспестяване, експлоатационна ефективност, наличност, надеждност и безопасност на ресурсите.

Производство

Подобрява производителността на оборудването, чрез елиминиране на непланирани прекъсвания, загубите на ресурси и осигурявайки съответствието с нормативните изисквания.

Хотелиерство

HxGN EAM следи, отчита и предотвратява всички физически несъответствия преди те да са развалили изживяването на вашите гости. Същевременно ви помага да посрещнете нови предизвикателства, като постигането на стандартите за енергийна ефективност.

Петролни и газови продукти

Възпрепятства преустанояване на дейността и предотвратява повредите, преди да се появят с мониторинг на състоянието. Ефективно управление на линейни, точкови и компонентно-структурни активи. Поддържа PAS-55 и EPA изискванията за отчитане на емисиите на вредни газове.

Публичен сектор

Осигурява по-отзивчиви услуги за гражданите, като използвате HxGN EAM за управление на превантивна поддръжка на обществен транспорт и съоръжения.

Здравеопазване

Управлява оборудването и съоръженията, за да осигури надеждност, като същевременно сведе до минимум риска и осигури спазването на регламенти като Joint Commission и LEED стандарти.

Предимствата на HxGN EAM

 • 20% намаление на непланираното прекъсване на работата
 • 20% намаление на разходите за материали за поддръжка
 • 50% намаление на разходите в процеса на снабдяване
 • 30–50% намаление на нуждата от поддръжка в извънработно време
 • 50% увеличение на възвращаемостта на разходите по гаранция
 • 10% увеличение наличностите на автопарка
 • 5% намаление на разходи за ново оборудване
 • 20% или повече в намаление на разходите за енергия

Ползи от различни гледни точки

CEO

Бързо адаптирайте вашите системи към променящите се бизнес изисквания

Пълен преглед на данните за дейността чрез отчети от множество източници

Следете KPI и критичните срокове за доставка

Спестете до 20% от разходите за труд чрез автоматизиране на работните поръчки и заявки

CFO

Контролирайте разходите спрямо бюджета

Групирайте разходите по местоположения и групи активи

Свържете поддръжката със снабдяването с материали

Премахнете нерегламентираните разходи

Намалете наличностите на резервни части

Проследявайте местоположението на активите точно и лесно

COO / O&M

Оптимизирайте работния график

По-добро вземане на решения, подобрена производителност и възвръщаемост на инвестициите

Планирана, реактивна и проактивна поддръжка

Подобрете безопасността с разрешителни и валидиране на квалификацията

Свържете поддръжката със снабдяването с материали

Възстановете разходите чрез проследяване на гаранциите за активи

Приоритизирайте поръчките за специализирани резервни части

CIO

Лесен пренос на информация между приложенията

Бързо привеждане на системите към променящите се бизнес изисквания

Значително намаляване на времето за обработка на данни

Интеграция с Microsoft Project

Вградени отчети за одит на операциите

Ресурси

Брошура

HxGN EAM Overview

Референтни проекти

Jaguar Energy Guatemala

Guide

Turn asset management into a competitive advantage

Мнения на клиенти

“Повече от две години поддържаме страхотни бизнес отношения с LLP Group. Те продължават да предоставят нови функционалности, за да удовлетворят нашите изисквания за вътрешен контрол. Заради качеството на услугата, която предоставят ги считаме за наш основен партньoр в поддръжката и персонализираните решения за Infor EAM (cега HxGN EAM). Те са надеждни, ефективни и отговорни.”

Infor Alliance Partner logoInfor Gold Channel Partner logoHexagon logosystems@work logoMicrosoft Gold Partner logo
Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?