Новини

Toyota Material Handling Slovensko съкрати времето за обрабoтка на фактури, благодарение на iPOS, разработен за Infor SunSystems

Дългогодишният потребител на Infor SunSystems – Toyota Material Handling Slovensko, производител на иновативно и висококачествено товаро-разтоварно оборудване, наскоро започна да използва iPOS за SunSystems за управление на покупките и доставките си.

„Откакто внедрихме iPOS, значително намалихме нуждата от сканиране и ръчно проследяване движението на фактурите до различните отдели за одобрение. Вече 99% от нашите доставчици ни изпращат електронни фактури. С помощта на активираната мобилна функция, аз мога да одобрявам фактурите от мобилния си телефон, дори когато съм извън офиса.“ – каза Marek Jendei – Финансов директор в Toyota Material Handling Slovensko.

Toyota Material Handling logo

След въвеждането на iPOS, Toyota Material Handling Slovensko оптимизира процеса по възлагане на поръчки, спестявайки време и разходи от намаляването  на  ръчната работа. iPOS внесе по-голяма яснота и по-строг контрол върху процеса на закупуване, предложи по-добър контрол и по-добър начин за одобряване на поръчките и фактурите за покупки и осигури последователност и прозрачност на процеса.

Прочетете цялата статия.

May 2021

 
Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?