Новини

Хотел „Сейнт Реджис Нур-Султан“ избра системата за банкови плащания (BPS) на LLP

Хотел „Сейнт Реджис Нур-Султан“ в Казахстан избра системата за банкови плащания BPS на LLP за автоматизиране обработката на банкови извлечения и платежни нареждания в счетоводната система SunSystems на Infor.

Astana logo

Миналата година въведохме в експлоатация системата SunSystems 4.4.2. Имаме голям брой клиенти, които са както юридически, така и физически лица, като в ежедневната ни дейност се налагаше да заделяме значителен времеви ресурс за ръчно осчетоводяване. След внедряване  на системата за банкови разплащания BPS, вече сме в състояние да обработваме повече от 60 банкови транзакции дневно, избягвайки двойното въвеждане на данни. След приключване на процедурите в BPS, транзакциите се регистрират в SunSystems. Голяма част от операциите, включително и сервизните такси на нашата банка, успешно се откриват от системата и автоматично се регистрират в SunSystems”, сподели Наби Байрамов, Финансов директор на Хотел „Сейнт Реджис Нур-Султан“. 

“Основните причини да изберем системата за банкови разплащания BPS бяха ускорената обработка, избягването на двойното въвеждане на данни и на необходимостта от допълнителното им валидиране. Сега със сигурност знаем, че всички транзакции ще бъдат своевременно обработени. Препоръчваме BPS както на хотелите от нашата група, така и на всички останали,“ допълни Наби Байрамов.

януари 2020

 
Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?