Řešení

SunSystems

Infor SunSystems je optimální řešení pro účetnictví, finančnictví a reporting (tzv. back-office) pro středně velké organizace. Obsahuje hlavní knihu, závazky, pohledávky, registr majetku, zpracování objednávek a faktur, automatizaci nákupních, prodejních a skladových procesů.

Více

Infor BI

Infor BI a Infor Q&A jsou řešení, které podporují tvorbu finančních a provozních reportů a analýz. Obsahují nástroje na plánování, rozpočtování, prognózování a finanční konsolidaci.

Více

Infor Analytics

Performance Management a Business Intelligence jsou řešení Infor pro profesionální plánování, budgetování a realizaci strategických cílů i pro každodenní rozhodování na základě dat, kterým můžete důvěřovat.

Více

Řízení profesionálních služeb

time@work je ideální řešení pro společnosti poskytující profesionální služby. Zahrnuje zpracování a schvalování časových výkazů a výdajových formulářů, podporuje procesy plánovaní, fakturace a reportování včetně propojení na účetní systémy.

Více

Řízení výdajů

expense@work je nástroj na zpracování a schvalování výdajů v rámci celé organizace, včetně automatického výpočtu náhrad za domácí a zahraniční služební cesty a možnosti importu transakcí kreditních karet.

Více

Řízení formulářů

forms@work je univerzální řešení pro tvorbu libovolných formulářů a pracovních postupů (workflow) které vyžadují schvalování, například obstarávání a nákupy, registr došlých faktur, správa dokumentů, žádanky o dovolenou, apod.

Více

Bankovní platební systém

Bankovní platební systém zajišťuje propojení mezi Infor SunSystems a bankovním systémem vaší banky, čímž výrazně urychluje zpracování a účtování bankovních výpisů a automaticky generuje příkazy k úhradě.

Více

iPOS Procurement

IPOS Procurement je rozšiřujícím modulem Infor SunSystems, které přináší automatizaci nákupního procesu, včetně schvalování a reportování za účelem minimalizace administrativních nákladů a maximalizace efektivity nákupů.

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Konzultace a software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) poskytuje naše divize LLP CRM.

Více

Infor Financial Consolidation

Infor Financial Consolidation je řešení pokrývající proces finanční konsolidace a tvorby konsolidovaných výkazů. Podporuje reportovací standardy IFRS a mezi klíčové funkce patří eliminace vzájemných vztahů či nástroje na průběžné sledování výsledků celé skupiny.

Více

Infor EAM

Infor EAM je řešení pro podnikovou správu majetku, která umožňuje monitorovat výkonnost, řídit údržbu a nasazení jednotlivých položek, čímž napomáhá ke snížení provozních nákladů a předchází případným a nečekaným výpadkům.

Více

Jméno *

Příjmení *

Společnost *

Email *

Prosíme, vyplňte následující znaky: captcha