Novinky

Lactalis CZ zefektivňuje správu výdajů a služebních cest díky systému expense@work od LLP Group

Společnost Lactalis CZ, jednička na českém trhu v produkci mléčných dezertů a smetan pod značkou Mlékárna Kunín, výrobce a distributor mozzarelly Galbani, sýrů značky President a Leerdammer, implementovala inovativní systém expense@work pro správu služebních cest a hotovostních výdajů od společnosti LLP Group.

Cílem implementace bylo zjednodušení, digitalizace a automatizace procesů pro schvalování a vyúčtování služebních cest včetně ostatních hotovostních výdajů. Před zavedením systému expense@work společnost Lactalis používala manuální procesy založené na Excelových tabulkách, což přestalo být vyhovující z důvodu efektivity, uživatelské přívětivosti a auditovatelnosti.

Lactalis CZ logo

Nový systém expense@work zahrnuje celý proces služebních cest od schválení služební cesty až po vyúčtování a schválení výdajů dle nastaveného schvalovacího procesu. Automatický výpočet stravného a ostatní výdaje ze služební cesty jako je ubytování, parkovné, jízdné, ale i ostatní drobné výdaje jsou přehledně vedeny v systému a následně automaticky integrovány do finančního informačního systému společnosti. Zaměstnanci mohou systém snadno využívat přes webové rozhraní, ale i přes mobilní aplikaci, která výrazně zrychlila a zjednodušila celý schvalovací proces, přičemž se rovněž významně snížil počet administrativních úkonů jednotlivých zaměstnanců.

Implementace systému expense@work nám výrazně pomohla zjednodušit agendu služebních cest a drobných výdajů. Vysoká flexibilita systému nám pomohla nastavit procesy dle našich požadavků a zároveň se nám podařilo udržet uživatelskou přívětivost celého systému. Spolupráce s LLP Group byla vždy rychlá a ve spojení s naším interním týmem se jednalo o projektovou souhru,“ uvedl Jiří Rokos, IT manažer společnosti Lactalis CZ.

Mezi hlavní přínosy systému patří:

  • Digitalizace žádostí hotovostních výdajů a služebních cest (náhrada papírové formy)
  • Komplexní a flexibilní schvalovací proces
  • Jednoduché schvalování žádostí i přes mobilní aplikaci
  • Zlepšený přehled pro manažery a vedení
  • Zjednodušení práce pro finanční oddělení
  • Automatizace zaúčtování – nahrazení manuálního zadávání do účetního systému
  • Uživatelská přívětivost

Systém expense@work používá více než 200 zaměstnanců ve 4 lokalitách: hlavní centrála v Praze, výrobní závody Mlékárna Kunín a Mlékárna Klatovy, pobočka na Slovensku.

Více o společnosti Lactalis CZ

Více o expense@work a LLP Group

Červenec 2024

 
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?