Stiri

Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

LONDON LOGIC BUCHAREST SRL  anunță lansarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr.2” a proiectului cu numărul RUE 5496  înscris în cadrul măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Scopul principal al proiectului este menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni și menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor. Valoarea totală a proiectului este de 239.444,84 lei din care: 208.212,90 lei grant acordat 31.231,9350 lei cofinanțare.

Citiți comunicatul oficial de presă în varianta integrală.

Iulie 2021

 
Cum vă putem ajuta compania să prospere?