Riešenia

Infor SunSystems

Infor SunSystems je účtovný a finančný systém pre každú organizáciu – obsahuje hlavnú knihu, záväzky, pohľadávky, register majetku, spracovanie objednávok a faktúr, automatizáciu nákupných, predajných a skladových procesov, efektívne nástroje na reporting a analýzy.

Viac

Infor BI

Infor BI a Infor Q&A sú riešenia, ktoré podporujú tvorbu finančných a prevádzkových reportov a analýz, obsahujú nástroje na plánovanie, rozpočtovanie, prognózovanie a finančnú konsolidáciu.

Viac

Infor Financial Consolidation

Infor Financial Consolidation dokážete využiť na tvorbu konsolidovaných výkazov. Podporuje reportovacie štandardy IFRS a medzi kľúčové funkcie patrí vylučovanie vzájomných vzťahov, ako aj efektívne nástroje na priebežné sledovanie výsledkov celej skupiny.

Viac

Manažment profesionálnych služieb

time@work je ideálne riešenie pre spoločnosti poskytujúce profesionálne služby, zahŕňa spracovanie a schvaľovanie časových výkazov a výdavkových formulárov, podporuje procesy plánovania, fakturácie a reportingu, ako aj prepojenie na účtovné systémy.

Viac

Manažment výdavkov

expense@work je nástroj na spracovanie a schvaľovanie výdavkov v rámci celej organizácie, vrátane automatického výpočtu náhrad za domáce a zahraničné služobné cesty, ako aj možnosti importu transakcií kreditných kariet.

Viac

Manažment formulárov

forms@work je univerzálne riešenie na tvorbu formulárov a pracovných postupov (workflow), ktoré sa dajú použiť na ľubovoľné účely, vyžadujúce schvaľovanie ako napríklad obstarávanie a nákupy, register došlých faktúr, manažment dokumentov, žiadanky na dovolenky.

Viac
Bank Payment System logo

Bankový platobný systém

Bankový platobný systém zabezpečuje prepojenie medzi Infor SunSystems a internet banking softvérom, čím výrazne urýchľuje spracovanie a účtovanie bankových výpisov a automaticky generuje príkazy na úhradu.

Viac

iPOS Procurement

IPOS Procurement je rozširujúcim modulom Infor SunSystems a prináša automatizáciu obstarávacieho procesu, vrátane schvaľovania a reportingu, čím pomáha minimalizovať administratívne náklady a maximalizovať efektivitu nákupov.

Viac

Customer Relationship Management

Nasadenie riešenia na riadenie vzťahov so zákazníkmi napomáha zlepšiť produktivitu obchodných procesov, efektivitu marketingových aktivít a kvalitu služieb pre zákazníka.

Viac

Enterprise Asset Management

Infor EAM je riešenie na podnikovú správu majetku, ktoré umožňuje monitorovať výkonnosť, riadiť údržbu a nasadenie jednotlivých položiek, čím napomáha k zníženiu prevádzkových nákladov a predchádza prípadným a nečakaným výpadkom.

Viac

Meno *

Priezvisko *

Spoločnosť *

Email *

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prosím, zadajte tieto znaky: captcha