Chcete jednoducho spravovať výdavky vašich zamestnancov?

November 2018 – Pozrite sa na nové webové stránky našeho systému na správu zamestnaneckých výdavkov expense@work.

Viac…

Informačný systém Infor SunSystems pomáha Menzies Aviation v 35 krajinách sveta

Menzies logo

Október 2018 – Spoločnosť Menzies Aviation, globálny poskytovateľ pozemných a palubných služieb v oblasti logistiky pre leteckú dopravu, využíva pre riadenie ekonomiky na viac než 218 letiskách v 35 krajinách sveta informačný systém Infor SunSystems. Tento systém implementovala a ďalej rozvíja spoločnosť LLP Group, ktorá zároveň pomohla s nastavením procesov, s napojením SunSystems na ostatné systémy, vrátane letiskového, ale i s priamym prepojením na 28 rôznych bánk.

Viac…

Nové vylepšenia v SunSystems 6.3

September 2018 – SunSystems 6.3 prináša vo verzii Patch Set 11 zaujímavú novú funkcionalitu:

Viac…

Bankový platobný systém pre Infor SunSystems je k dispozícii i v španielčine

Február 2018 – Bankový platobný systém (BPS) je dostupný okrem angličtiny, nemčiny, francúzštiny a češtiny už aj v španielčine.

Viac…

Predstavujeme BI riešenie Birst

December 2017 – S radosťou vám oznamujeme, že po akvizícii firmy Birst spoločnosťou Infor pred viac ako polrokom, aj spoločnosť LLP bude mať v ponuke  toto riešenie.  Birst je lídrom v oblasti Cloud Business Intelligence a Analytics a je tiež vysoko hodnotený spoločnosťou Gartner. Birst sa zameriava na podobný segment BI trhu ako napr. Qlik, Tableau a Microsoft Power BI.

Viac…

Import dát priamo do SunSystems 6.x bez použitia funkcie Ledger Import

tips-tricks

November 2017 – Vedeli ste, že Infor Q&A (Vision) dokáže poslať dáta priamo do validačných tabuliek SunSystems 6  bez použitia prenosového súboru? Tento proces sa spúšťa zaškrtnutím voľby „Send to SunSystems (Poslať do SunSystems)“ v definícii Data Send (Odoslať dáta).  Pre účtovanie z Infor Q&A bez použitia funkcie Ledger Import (Import do hlavnej knihy) v SunSystems  je potrebné vo funkcii Data Send vybrať definíciu Ledger Import SSC.

Viac…

LLP Group zakladá v spolupráci s Atlantics Financials Systems pobočku v Kanade

Október 2017 – S potešením oznamujeme založenie novej kancelárie v Toronte v spolupráci s firmou Atlantics Financials Systems (AFS). AFS, už pod novým menom  LLP Canada, sa začiatkom roku 2018  stane členom skupiny LLP Group.

Viac…

Nové funkcie Infor SunSystems 6.3

September 2017 – Infor SunSystems 6.3 obsahuje množstvo nových zmien a vylepšení. Prevažná časť nasledujúcich vylepšení je automaticky dostupná pre zákazníkov s platnými zmluvami o údržbe.

Viac…

Predstavenie Infor SunSystems 6.3 a Infor OS (pôvodne Xi platforma)

September 2017 – Nová verzia Infor SunSystems 6.3 je teraz dostupná. Prináša nové vylepšenia, ktoré zásadne rozširujú jeho funkcionalitu. Nová verzia je k dispozícii všetkým našim zákazníkom s platnou zmluvou o údržbe.

Viac…

Bankový platobný systém má nové webové stránky

Máj 2017 – Pozrite sa na nový web Bankového platobného systému, ktorý zabezpečuje priame prepojenie medzi finančným systémom Infor SunSystems a akoukoľvek lokálnou alebo celosvetovou bankou. Tento systém efektívne automatizuje proces spracovania prichádzajúcich a odchádzajúcich platieb, čím významne šetrí čas a znižuje chybovosť.

Viac…

Meno *

Priezvisko *

Spoločnosť *

Email *

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prosím, zadajte tieto znaky: captcha