Import dát priamo do SunSystems 6.x bez použitia funkcie Ledger Import

November 2017 - Vedeli ste, že Infor Q&A (Vision) dokáže poslať dáta priamo do validačných tabuliek SunSystems 6  bez použitia prenosového súboru? Tento proces sa spúšťa zaškrtnutím voľby „Send to SunSystems (Poslať do SunSystems)“ v definícii Data Send (Odoslať dáta).  Pre účtovanie z Infor Q&A bez použitia funkcie Ledger Import (Import do hlavnej knihy) v SunSystems  je potrebné vo funkcii Data Send vybrať definíciu Ledger Import SSC.

Na aktiváciu postupujte podľa návodu.

Na aktiváciu priameho účtovania z Infor Q&A (Vision) je potrebný Datalink pre verziu SunSystems 6 (SunSystems 5 a 6 podporuje iba priamy import statických dát) a postupuje sa  nasleduj[cim spôsobom:

Upozornenie: uvedené nastavenie sa zapíše do server nastavení a sprístupní priamy import z Infor Q&A pre všetkých užívateľov. Odporúča sa zvýšená opatrnosť pri zaobchádzaní s dátami, lebo vtedy už nedochádza k žiadnej ďalšej validácii v SunSystems.

 

Kontaktujte nás < Všetky novinky

Meno *

Priezvisko *

Spoločnosť *

Email *

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prosím, zadajte tieto znaky: captcha