Infor Financial Consolidation

Je užitečný nástroj nejen pro firmy, které jsou povinné sestavit konsolidovanou účetní závěrku, ale také pro všechny společnosti, které potřebují konsolidovaný reporting a mají ve skupině firmy s různými účetními osnovami nebo obdobími, různými měnami či působí na trzích s různými legislativními pravidly.

Rychlejší a efektivnější proces konsolidované finanční uzávěrky je pro tyto společnosti cestou k maximální produktivitě finančního oddělení.

Jak zrychlit, zpřesnit a tím zefektivnit náročnou týmovou tvorbu konsolidované uzávěrky? Jednotná účetní osnova a stejný ERP systém v celé skupině? To naštěstí není jediné možné řešení. Daleko efektivnější je automatizace konsolidačního procesu, která zrychluje procesy a zajišťuje maximální shodu. Zahoďte Excely a pustťe se do toho s Infor d/EPM!

Standardizace účetních postupů a automatizace rutinních procesů ve financích je jedním z nejvýznamnějších trendů roku 2018.

 

Infor Financial Consolidation je řešení na podporu tvorby skupinových konsolidovaných výkazů pro interní i externí uživatele. Aplikace je vytvořená na základě IFRS reportovacích standardů a je navržena v souladu s “Best Practices“ v oblasti manažerského konsolidovaného výkaznictví, které jsou výsledkem mnohých implementací realizovaných v různých částech světa.

Klíčová funkcionalita jako například automatické vylučování vzájemných vztahů anebo přepočet cizích měn vám pomůže zefektivnit a urychlit proces konsolidované uzávěrky. Kromě toho obsahuje nástroje na průběžné vyhodnocení výsledků skupiny jako celku, například na měsíční bázi, což má velmi pozitivní vliv na rychlost uskutečnění potřebných opatření.

Mezi hlavní funkcionality patří

  • Metoda úplné konsolidace:

konsolidace závazků a pohledávek
konsolidace nákladů a výnosů
konsolidace kapitálu a mezivýsledků

  • Metoda podílové konsolidace
  • Metoda vlastního jmění a historické sledování změn v podílech
  • Převod cizích měn
  • Skupinové deníky na zaúčtování požadovaných úprav
  • Mezipodniková rekonciliace – sumární s možností přechodu na detailní porovnání
  • Segmentační analýza a transakční analýza
  • Možnosti parametrického nastavení jednotlivých procesů
  • Přílohy (IFRS 5, 7.14,7.37a, 7.39a-b a IAS 17, 37, 19, 11, 21, 20)
  • Reporting na úrovni jednotlivých společností anebo v rámci celé skupiny:

Rozvaha v plném rozsahu; výkaz zisků a ztrát; cash flow
Report pro kontrolu eliminací vzájemných vztahů a úprav
Zobrazení výsledků v skupinové měně

 

Kontaktujte nás
AIG
HBO
3M
Air BP
Konica Minolta
Avon
Regus
MetLife
Accor
sAutoleasing
Uvelia
Affidea
Finexpert
Yves Rocher
White Star
Jaguar Energy
Holiday Inn
Wood
Astana
Serco

Jméno *

Příjmení *

Společnost *

Email *

Podmínky zpracování osobních údajů

Prosíme, vyplňte následující znaky: captcha