AXA se při vedení účetních knih spoléhá výhradně na řešení Infor SunSystems, které vyhovuje lokálním požadavkům na audit

O klientovi

UNIQA and AXA logos

Společnost AXA (nyní UNIQA pojišťovna, a.s.*) poskytuje rozsáhlé portfolio moderních finančních produktů pro nejnáročnější klienty a působí na českém pojistném trhu od roku 1995. Kromě typických spotřebitelských nabídek, jako je ochrana majetku, pojištění nehod a životní pojištění, patří mezi další oblasti jejího podnikání smlouvy o penzijním připojištění a podílové fondy – vše pod přísným dohledem regulačních orgánů s právně definovanými účetními postupy, které jsou neustále předmětem auditu.   

Jako veřejně obchodovaná společnost musí AXA zajistit, aby všechny fondy podléhaly dohledu a auditu, a musí spravovat svá komplexní finanční data co nejefektivnějším způsobem. Na podporu své struktury účetnictví a finančního řízení napříč globální sítí poboček používá AXA již po téměř dvě desetiletí řešení Infor SunSystems v kombinaci s Bankovním platebním systémem od LLP Group. Cílem je shromažďovat a spravovat klíčové finanční informace jak interně, tak i pro externí reporting národním a místním orgánům.  

*V říjnu 2020 se společnosti AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku staly součástí skupiny UNIQA Insurance Group. V případové studii ponecháváme původní název společnosti.


Výzva

Společnost AXA vede více než 40 účetních knih pro různé oblasti podnikání v České republice i na Slovensku. Její hlavní knihy jsou vedené nejen v různých měnách, ale rovněž používají účetní standardy IFRS i GAAP. Vzhledem k povaze svého podnikání je AXA povinna provádět každodenní výkazy a musí dodržovat přísné normy, jimiž se řídí aktivity pojišťovacích společností v celé EU s cílem zajistit jejich přežití v náročném období a ohlídat ochranu pojistníků.

Ilustrativní obrázek zobrazující bankovky a mince

Vladimír Kořen
Head of Accounting & Financial Systems
AXA Prague

LLP je silným partnerem, se kterým spolupracujeme více než 20 let. Po celou dobu nám poskytuje profesionální služby a je jedním z našich nejlepších dodavatelů.
Jejich help-desk podpora je jednou z nejlepších v rámci všech našich dodavatelů a velmi rychle reagují na naše dotazy ohledně SunSystems. Stejně ochotně se staví i k problémům, s nimiž se setkáváme a které nyní máme vyřešené během několika dnů namísto obvyklých týdnů.”


Přístup

AXA potřebovala systém, který by umožnil zjednodušit jinak složitou obchodní strukturu. SunSystems se svou jednotnou účetní knihou, bezkonkurenčními možnostmi účtování ve více měnách, vícerozměrnou analytikou napříč organizacemi, jakož i bezproblémovou integrací s podnikovými softwary třetích stran byl jasnou volbou od samého počátku působení společnosti na českém pojistném trhu.

Obrázek s AXA logem

Řešení

Infor SunSystems je snadno použitelný a inovativní finanční systém. Je dostatečně výkonný a flexibilní, aby vyhověl neustále se měnícím obchodním potřebám. SunSystems je optimální řešení pro rostoucí organizace s komplexními požadavky na finanční výkaznictví, globální podniky s bohatou sítí dceřiných firem, stejně jako pro společnosti, které potřebují sofistikovaná účetní řešení k zviditelnění veškerých finančních pohybů svých operací.

Implementace Bankovního platebního systému, softwaru vyvinutého přímo společností LLP Group, který je plně integrován s řešením Infor SunSystems, umožňuje automatizované zpracování bankovních výpisů a generování plateb. Nachází se ve standardním menu SunSystems a využívá jeho uživatelské nástroje a databázi. „Systém účtuje bankovní a jiné poplatky automaticky pomocí analytických kódů, které šetří nespočet hodin a zkracují proces měsíční uzávěrky ze dnů na několik hodin,“ řekl Kořen.

Výsledky

S Infor SunSystems se AXA může bez starostí o systémy soustředit na klíčové činnosti svého podnikání. Dokáže tak lépe čelit klíčovým výzvám díky těmto možnostem:

  • Sofistikované účtování ve více měnách
  • Analytika v reálném čase a business intelligence
  • Sjednocené účetní knihy
  • Vícero hlavních knih pro výkaznictví podle IFRS a GAAP
  • Organizace s více pobočkami
  • Správa podnikových dat
  • Lokalizovaný reporting
  • Komplexní alokace

Partnerství s LLP Group garantuje společnosti AXA spolupráci s těmi nejzkušenějšími SunSystems konzultanty na světě. Dlouhodobý vztah s klientem poskytuje konzultantům možnost lépe porozumět oboru podnikání a tudíž nastavit systém a  reportování na míru dle jejich potřeb a díky pravidelným informacím o nových verzích a nejnovějších aktualizacích softwaru může AXA fungovat efektivněji a dosahovat vyšších výnosů.


UNIQA and AXA logos

Jak jsme pomohli Menzies Aviation

Infor Alliance Partner logoInfor Gold Channel Partner logosystems@work logoMicrosoft Gold Partner logoAvolin logo
Jak můžeme pomoci vašemu podnikání?