SunSystems

SunSystems е идеална финансова и бизнес система за средни по размер организации. Единният счетоводен регистър и възможността за много-измерен анализ представлява стабилна основа за адаптивно и мащабируемо счетоводство и отчетност, покривайки финансовото и управленското счетоводство и корпоративните изисквания.

Финанси

  • Задължения
  • Вземания
  • Главна книга
  • Регистър на активите
  • Алокиране
Изпълнение на поръчки

  • Поръчки за покупки и фактури за доставка
  • Поръчки за продажби и фактуриране
  • Складово стопанство

Непосредствена интеграция в области като управление на документи, бизнес разузнаване, социални медии и т.н. чрез платформата Infor OS (предишно наименование Infor Xi).

Когато дейността на фирмата изисква специфичен за сектора софтуер (Хотелиерски сектор, Застраховане, Професионално банкиране и др), SunSystems предоставя идеалният „back office”. Инструментите за интегриране, като Infor ION, осигуряват инфраструктурата за интеграцията и синхронизацията на Infor и други софтуерни продукти.

Infor SunSystems е идеалната средна по големина система за международни компании, които трябва да отговарят на характерни местни изисквания, както и на корпоративни стандарти за отчетност.

AIG
Air BP
Regus
Roche
HBO
AXA
PWC
Dundee Precious Metals
3M
KBC
Menzies
Corinthia Hotels
EUC Premium (former Medicover)
Holiday Inn
MetLife
Uvelia

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha