SunSystems

SunSystems е идеална финансова и бизнес система за средни по размер организации. Единният счетоводен регистър и възможността за много-измерен анализ представлява стабилна основа за адаптивно и мащабируемо счетоводство и отчетност, покривайки финансовото и управленското счетоводство и корпоративните изисквания.

Финанси

  • Задължения
  • Вземания
  • Главна книга
  • Регистър на активите
  • Алокиране
Изпълнение на поръчки

  • Поръчки за покупки и фактури за доставка
  • Поръчки за продажби и фактуриране
  • Складово стопанство

Непосредствена интеграция в области като управление на документи, бизнес разузнаване, социални медии и т.н. чрез платформата Infor OS (предишно наименование Infor Xi).

Когато дейността на фирмата изисква специфичен за сектора софтуер (Хотелиерски сектор, Застраховане, Професионално банкиране и др), SunSystems предоставя идеалният „back office”. Инструментите за интегриране, като Infor ION, осигуряват инфраструктурата за интеграцията и синхронизацията на Infor и други софтуерни продукти.

Infor SunSystems е идеалната средна по големина система за международни компании, които трябва да отговарят на характерни местни изисквания, както и на корпоративни стандарти за отчетност.

AIG
Air BP
Accor
Regus
HBO
Holiday
PWC
Dundee Precious Metals
Affidea
3M
Menzies
Corinthia Hotels
Axa
Roche
MetLife
KBC
Uvelia
Avon
Yves Rocher
Finexpert
White Star
Jaguar Energy
Wood
Astana

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha