Управление на професионални услуги

time@work предвижда оперативни инструменти и анализи за широк кръг от проекто-ориентирани организации за професионални услуги за сфери като Счетоводство, Право, Инженеринг, PR (връзки с обществеността), Консултиране, Архитекура, Неправителствени организации, Нефтени и газови компании, Вътрешни услуги (например IT).

Характеристики

 • Графици и присъствени форми
 • Разходи (в местна и чуждестранна валута, пробег на автомобили, командировъчни, импортиране на разходи от кредитна карта)
 • Форми (молби за отпуски, искане за покупка и др.)
 • Фактуриране (текуща дейност, Ad-Hoc, пробег, по фиксирана цена, по график)
 • Планиране и Бюджетиране (годишни планове, планове на проект, дневници)
 • Планиране на ресурсите, база данни с уменията на служителите
 • Отчитане (Crystal или MS Reporting Services)
 • Data Import and Export/ Импорт и експорт на данни
 • Многофирменост
 • Многоезичност
 • Многовалутност
 • Конфигурира лесно различни видове документи (отчети за извършена работа, разходи формуляри, бланки, фактури, одобрения)
 • Конфигурира лесно такси на много нива и разходни структури (клиент, проект, местоположение, качество, роля и дейност)
 • Различни по сложност одобрения на работния процес (основаващи се на документ или въз основа на проект)
 • Интерфейси към всеки счетоводен софтуер

Ползи

 • Проследява незавършеното производство
 • Проследява използването и реализацията
 • Проследява доходността на проекти
 • Проследява отклоненията от прогнозите
 • Оптимизира натовареността на служителите
 • Осигурява прилагането на бизнес политиките
 • Документиране на одобренията

Технология

 • Достъпен в уеб браузър (IE, Safari, Firefox и Chrome)
 • Версия за мобилни браузъри
 • systems@work приложение за iPhone и Android
 • Desktop конфигурация
AIG
Air BP
Accor
Regus
HBO
Holiday
PWC
Dundee Precious Metals
Affidea
3M
Menzies
Corinthia Hotels
Axa
Roche
MetLife
KBC
Uvelia
Avon
Yves Rocher
Finexpert
White Star
Jaguar Energy
Wood
Astana

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha