Управление на професионални услуги

time@work предвижда оперативни инструменти и анализи за широк кръг от проекто-ориентирани организации за професионални услуги за сфери като Счетоводство, Право, Инженеринг, PR (връзки с обществеността), Консултиране, Архитекура, Неправителствени организации, Нефтени и газови компании, Вътрешни услуги (например IT).

Характеристики

 • Графици и присъствени форми
 • Разходи (в местна и чуждестранна валута, пробег на автомобили, командировъчни, импортиране на разходи от кредитна карта)
 • Форми (молби за отпуски, искане за покупка и др.)
 • Фактуриране (текуща дейност, Ad-Hoc, пробег, по фиксирана цена, по график)
 • Планиране и Бюджетиране (годишни планове, планове на проект, дневници)
 • Планиране на ресурсите, база данни с уменията на служителите
 • Отчитане (Crystal или MS Reporting Services)
 • Data Import and Export/ Импорт и експорт на данни
 • Многофирменост
 • Многоезичност
 • Многовалутност
 • Конфигурира лесно различни видове документи (отчети за извършена работа, разходи формуляри, бланки, фактури, одобрения)
 • Конфигурира лесно такси на много нива и разходни структури (клиент, проект, местоположение, качество, роля и дейност)
 • Различни по сложност одобрения на работния процес (основаващи се на документ или въз основа на проект)
 • Интерфейси към всеки счетоводен софтуер

Ползи

 • Проследява незавършеното производство
 • Проследява използването и реализацията
 • Проследява доходността на проекти
 • Проследява отклоненията от прогнозите
 • Оптимизира натовареността на служителите
 • Осигурява прилагането на бизнес политиките
 • Документиране на одобренията

Технология

 • Достъпен в уеб браузър (IE, Safari, Firefox и Chrome)
 • Версия за мобилни браузъри
 • systems@work приложение за iPhone и Android
 • Desktop конфигурация
AIG
Air BP
Regus
Roche
HBO
AXA
PWC
Dundee Precious Metals
3M
KBC
Menzies
Corinthia Hotels
EUC Premium (former Medicover)
Holiday Inn
MetLife
Uvelia

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha