Решения

SunSystems

Infor SunSystems е основна система за фирмите, обхващаща задължения, вземания, счетоводство и дълготрайни активи. SunSystems Order Fulfilment, разширява системата чрез автоматизиране на продажбите, покупките и склада.

Още…

Infor Analytics

Infor Analytics Solutions предлага платформа от средства за анализ от световна класа за целите на бюджетирането, планирането и прогнозирането и набор от надеждни приложения за планиране на търговията и операциите – Infor Birst BI, Infor Dynamic Enterprise Performance Management (d/EPM) и Infor Q&A.

Още…

Управление на Активи на предприятието

Infor EAM е решение за управлението на активи на предприятието и управление на използването им, следене на технически показатели, също така поддръжка на активите на компанията, предотвратяване на оперативните изненади и намаляване на оперативните разходи.

Още…

Управление на професионални услуги

time@work е система за управление на професионалните услуги, включваща следене на графици, форми за разходи, планиране, фактуриране и отчитане. time@work разполага с интерфейси към SunSystems и други счетоводни системи.

Още…

Управление на разходите

expense@work предлага управление на разходите в цялата организация и възможност за следене ефективността и контрола.

Още…

Управление на форми (формуляри)

forms@work представлява силно конфигурируемa база данни за управление на форми, позволяваща форми за такива цели като управление на отсъствията, отчитане на продажбите, поръчки, регистриране на фактура, контрол на капитала, управление на документи.

Още…

Банкова платежна система

Системата за банкови плащания на LLP Group свързва Infor SunSystems с вашия локален банков софтуер, автоматизирайки обработката на банкови извлечения, както и на банковите разплащания.

Още…

iPOS Поръчки

iPOS добавя система за покупки към работния процес в Infor SunSystems, като свежда до минимум административните разходи по покупките и максимизира спестяванията чрез по-оптимални решения за покупки.

Още…

Управление на връзки с клиенти

Консултации и софтуер за управление на връзките с клиентите се осигуряват чрез LLP CRM.

Още…

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha