XML фактуриране, Онлайн счетоводство. Кой ще бъде следващият след Люксембург и Мексико? Ако сте компания от световен мащаб, по – добре да бъдете готови!

януари 2015 - През последните години, значението и употребата на електронни плащания (е-плащания) и електронно фактуриране (е-фактуриране) постоянно се увеличават.

Все по – нарастващата употреба на онлайн решения за плащания, подобряване на сигурността на приложенията, постоянното нарастване на електронната търговия и извънредната популярност на мобилните устройства (смартфони, таблети) активираха нови начини за извършване на електронните транзакции и започнаха да предлагат големи възможности за иновативни решения. Предимствата на електронните разплащания и транзакции са огромни: бърза обработка, намалени разходи, време и хартия, както ипо – лесно движение на парите.

Този нов начин на електронно отчитане и фактуриране, отскоро вече е въведен в Люксембург и Мексико, и LLP придоби знанията и опита, как да  управлява това ново изискване в SunSystems.

На LLP бе изискано да разработи решение за новите счетоводни изисквания в Мексико наречени „E-счетоводство“, което предполага да бъде възможно запазването и организирането на цялата информация относно електронното фактуриране, както и да изпълнява регулаторните отчети, поискани от местната данъчна администрация.

Според новия регламент всяка мексиканска фирма трябва да бъде в състояние да осигурява XML файл, който съдържа цялата информация от получените или генерирани фактури. XML файлът се потвърждава онлайн от различни, данъчно упълномощени, системи и е част от мексиканските счетоводни регламенти днес.

Luis Mariel и LLP Mexico приеха предизвикателството и успешно реализираха тази нова разработка в SunSystems за Don Ramis с подкрепата на консултантите от LLP Luxembourg.

Не само Люксембург и Мексико, но скоро и страните от ЕС, ще продължат с онлайн счетоводството и онлайн фактурирането, тъй като това са приоритети и за Европейския съвет.

Ако сте международна компания, по-добре бъдете готови! who is . . . Triccoilaledbang

< Вижте всички новини

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha