Софтуер за управление на активи на предприятието

Infor EAM система

Държави
200
Потребители
73 милиона
Infor Alliance Partner logo

Infor EAM е софтуерно решение от най-висок клас за управление на активите, мониторинг и управление на употребата, производителността и поддръжката им, което спомага за премахване на непредвидени ситуации и намаляване на общите разходи.


“С близо 30-годишен опит в решенията на Infor, LLP Group е добре квалифициран Infor Alliance партньор. Техният опит с Infor EAM и Infor Birst е от полза за клиентите на Infor в над 70 държави на 5 континента. Обхватът и уменията на LLP Group ги поставят сред нашите най-ценени партньори в Infor EAM.”

Chris Lund
старши директор стратегически пазари, ЕАM @ Infor

Удължаване полезния срок на активите и увеличение на ефективността

Гъвкава система, даваща възможност на производителите, дистрибуторите, сервизните организации и организациите от публичния сектор да спестят време и пари, като оптимизират поддръжката, подобрят производителността на оборудването и персонала, увеличат ефективността на инвентара и обезпечат претенциите за гаранционно обслужване.

Обявен за лидер в изследване на Gartner, Infor EAM е специално разработен за управлението на активи софтуер, който е готов да расте и да се трансформира заедно с вашата организация.

Основни характеристики

 • Увеличете максимално надеждността и полезния живот на активите
 • Предвиждайте повредите на оборудването и планирайте профилактична поддръжка
 • Следете спазването на строги законови и екологични разпоредби
 • Оптимизирайте процеса на покупки и възлагането на обществени поръчки
 • Следете разходите за труд и намалете времето извън експлоатация
Infor EAM video background picture

Преминаване от MP2 към Infor EAM

Ако използвате Infor MP2 за управление на активите, складовите наличности,  процесите по поддръжка, сега е подходящият момент за надграждане. С Infor EAM ще се възползвате от напреднала технология, като запазите функционалността, външния вид и усещането, с което сте свикнали при използването на Infor MP2.

Как Infor EAM може да ви помогне

Специализирана по индустрии


Infor EAM е налична в специализирани версии, преконфигурирани за да се фокусират върху нуждите на специфични индустрии, като:

Управление на съоръженията

Infor EAM контролира критични функции като поръчки за работа, покупка, наличности и превантивна поддръжка. Освен това помага за енергоспестяване, експлоатационна ефективност, наличност, надеждност и безопасност на ресурсите.

Производство

Подобрява производителността на оборудването, чрез елиминиране на непланирани прекъсвания, загубите на ресурси и осигурявайки съответствието с нормативните изисквания.

Хотелиерство

Infor EAM следи, отчита и предотвратява всички физически несъответствия преди те да са развалили изживяването на вашите гости. Същевременно ви помага да посрещнете нови предизвикателства, като постигането на стандартите за енергийна ефективност.

Петролни и газови продукти

Възпрепятства преустанояване на дейността и предотвратява повредите, преди да се появят с мониторинг на състоянието. Ефективно управление на линейни, точкови и компонентно-структурни активи. Поддържа PAS-55 и EPA изискванията за отчитане на емисиите на вредни газове.

Публичен сектор

Осигурява по-отзивчиви услуги за гражданите, като използвате Infor EAM за управление на превантивна поддръжка на обществен транспорт и съоръжения.

Здравеопазване

Управлява оборудването и съоръженията, за да осигури надеждност, като същевременно сведе до минимум риска и осигури спазването на регламенти като Joint Commission и LEED стандарти.

Предимствата на Infor EAM

 • 20% намаление на непланираното прекъсване на работата
 • 20% намаление на разходите за материали за поддръжка
 • 50% намаление на разходите в процеса на снабдяване
 • 30–50% намаление на нуждата от поддръжка в извънработно време
 • 50% увеличение на възвращаемостта на разходите по гаранция
 • 10% увеличение наличностите на автопарка
 • 5% намаление на разходи за ново оборудване
 • 20% или повече в намаление на разходите за енергия

Ползи от различни гледни точки

CEO

Бързо адаптирайте вашите системи към променящите се бизнес изисквания

Пълен преглед на данните за дейността чрез отчети от множество източници

Следете KPI и критичните срокове за доставка

Спестете до 20% от разходите за труд чрез автоматизиране на работните поръчки и заявки

CFO

Контролирайте разходите спрямо бюджета

Групирайте разходите по местоположения и групи активи

Свържете поддръжката със снабдяването с материали

Премахнете нерегламентираните разходи

Намалете наличностите на резервни части

Проследявайте местоположението на активите точно и лесно

COO / O&M

Оптимизирайте работния график

По-добро вземане на решения, подобрена производителност и възвръщаемост на инвестициите

Планирана, реактивна и проактивна поддръжка

Подобрете безопасността с разрешителни и валидиране на квалификацията

Свържете поддръжката със снабдяването с материали

Възстановете разходите чрез проследяване на гаранциите за активи

Приоритизирайте поръчките за специализирани резервни части

CIO

Лесен пренос на информация между приложенията

Бързо привеждане на системите към променящите се бизнес изисквания

Значително намаляване на времето за обработка на данни

Интеграция с Microsoft Project

Вградени отчети за одит на операциите

Ресурси

Референтни проекти

Jaguar Energy Guatemala

Брошура

Has ‘fighting fires’ turned plant maintenance into high-risk chaos?

Брошура

Five ways technology can improve your plant's productivity

Брошура

Predictive analytics help strategize capital investment planning initiatives

Брошура

Seven competitive advantages of the modern treasurer

Брошура

Turn asset management into a competitive advantage

Мнения на клиенти

“Повече от две години поддържаме страхотни бизнес отношения с LLP Group. Те продължават да предоставят нови функционалности, за да удовлетворят нашите изисквания за вътрешен контрол. Заради качеството на услугата, която предоставят ги считаме за наш основен партньoр в поддръжката и персонализираните решения за Infor EAM. Те са надеждни, ефективни и отговорни.”

Infor Alliance Partner logoInfor Gold Channel Partner logosystems@work logoMicrosoft Gold Partner logoAvolin logo
Как можем да помогнем на Вашия бизнес да процъфтява?