Консултантска дейнocт

LLP Group е консултантски ориентирана компания, предоставяща насоки за бизнес процесите и управленските отчети, като предлага помощ при избор на подходящи софтуерни системи, които отговарят на нуждите на организацията, а след това предлага проектиране, доставка, разработване, интегриране, имплементиране, и поддържане на системите на своите клиенти.

 • Анализ на изискванията към системата
 • Избор на софтуер
 • Дизайн на системата
 • Управление на проекти
 • Конфигуриране на системата
 • Интегриране на системата
 • Обучение
 • Поддръжка на системата
   (включително и работа с други консултантски организации)

Нашият екип

В LLP Group работят повече от 50 консултанта и програмиста в 9 страни. Всички говорят английски език добре, както и много други езици, като всички от тях редовно участват в местни и международни проекти. Компанията е специализирана във внедряването на съгласувани международни системи, независимо дали финансови, системи за бизнес анализи, професионални услуги, управление на разходите, CRM или управление на активи, и е експерт в съчетаването на местните нормативни изисквания и нуждите на счетоводното отчитане на фирмата-майка.

Консултантите на LLP Group имат опит в широк спектър от бизнес сектори, по – специално:
 • Дистрибуция на фарнацевтични изделия
 • Нефтопродукти
 • Професионални услуги
 • Застраховане
 • Телекомуникации
 • Радио и ТВ
 • Хотели
 • Бързооборотни стоки

Някои от нашите най – големи проекти

AIR BP Финансови решения в 14 страни (Европа, Близкия Изток, Северна и Южна Америка)
GlaxoSmithKline        Финансови решения в 20 страни
HBO Управление на връзките с клиенти (CRM) и финансови решения в 10 страни (Европа)
Konica Minolta Управление на връзките с клиенти (CRM) в 10 страни (Европа)
Menzies Aviation
Финансови решения в 35 страни
PricewaterhouseCoopers  Финансови решения в 20 страни
Regus Управление на разходите в 80 страни (Европа, Близкия Изток, Африка, Азия и Тихо-океанския район, Латинска Америка)
Roche Финансови решения в 10 страни (Европа и Азия)

 

 

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha