Нови функции във версия 6.3 на Infor SunSystems

юли 2017 - Infor SunSystems 6.3 вече е на ваше разположение и съдържа следните подобрения, много от които се предлагат безплатно на клиенти с валидни договори за поддръжка. Какви са нововъведенията във версия 6.3 на SunSystems?

Този нов модул е напълно интегриран с вече съществуващия модул за обработка на поръчки за покупки. Той завършва процеса на покупки в SunSystems. Потребителите на модула могат да имат пълни права в SunSystems или само достъп за въвеждане на искане за покупка. В повечето организации има много участници в процеса на покупки, които нямат нужда от пълен достъп до финансовите модули.

Новите функции в този модул включват:

→ Въвеждане на заявката за покупка и изпращане за одобрение
→ Списък със заявки
→ Справка за статуса и детайлите на заявката
→ Проверка за наличен бюджет
→ Импортиране и експортиране на заявки чрез Transfer Desk
→ Уведомяване по имейл за одобрение и отхвърляне на заявка за покупка

Новата Версия 6.3 предоставя персонализирана начална страница както в Infor SunSystems, така и в Infor Ming.le. Това позволява на потребителите да създават линкове към любимите си функции, отчети и записи, за да улеснят и ускорят както навигирането, така и ежедневните си задачи. Освен това финансовите отчети от BI също са част от тези страници,  позволявайки извеждането на допълнителна информация за сметките и периодите.

В допълнение към дневните и периодичните курсове вече можете да дефинирате различни видове валутни курсове. Това ви позволява да определяте допълнителни групи от валутни курсове, които могат да се използват за конкретни цели. Тази настройка не засяга курсовете, зададени по подразбиране, а позволява дефинирането на допълнителни курсове за използване със специфични финкции и типове журнали. Можете да дефинирате произволен брой видове валутни курсове, както и да определите кога и къде да се използват.

Въведен е нов „Draft” статус за статичните данни и за процеса на одоберение.

Данъкът при източника досега представляваше отделен модул, а използването му беше ограничено до един потребител. Сега той е вграден в основния продукт, а използването му не се ограничава само до един потребител.

Когато синхронизирате бизнес единица, вече можете да маркирате няколко реда и да изберете функциите, които искате да приложите групово. Също така можете да видите къде се използват референтните данни, така че да изберете подходящите действия. От администрацията на бизнес единиците вече имате достъп до помощни програми за бази данни, които ви помагат да управлявате бизнес единиците. Например бизнес единица, свързана с функционалността.

Искате ли да научите повече?

Свържете се с нас < Вижте всички новини

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Политика за поверителност

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha