Решения

SunSystems

Infor SunSystems е основна система за фирмите, обхващаща задължения, вземания, счетоводство и дълготрайни активи. SunSystems Order Fulfilment, разширява системата чрез автоматизиране на продажбите, покупките и склада.

Още…

Infor BI

Infor BI и Infor Q & A са решения, които позволяват финансова и оперативна отчетност и анализ, предоставящи контролни табла, планиране, бюджетиране, прогнозиране, персонализация според длъжността на служителите, възможности за извличане на данни, както и възможности за финансова консолидация.

Още…

Управление на Активи на предприятието

Infor EAM е решение за управлението на активи на предприятието и управление на използването им, следене на технически показатели, също така поддръжка на активите на компанията, предотвратяване на оперативните изненади и намаляване на оперативните разходи.

Още…

Управление на професионални услуги

time@work е система за управление на професионалните услуги, включваща следене на графици, форми за разходи, планиране, фактуриране и отчитане. time@work разполага с интерфейси към SunSystems и други счетоводни системи.

Още…

Управление на разходите

expense@work предлага управление на разходите в цялата организация и възможност за следене ефективността и контрола.

Още…

Управление на форми (формуляри)

forms@work представлява силно конфигурируемa база данни за управление на форми, позволяваща форми за такива цели като управление на отсъствията, отчитане на продажбите, поръчки, регистриране на фактура, контрол на капитала, управление на документи.

Още…

Банкова платежна система

Системата за банкови плащания на LLP Group свързва Infor SunSystems с вашия локален банков софтуер, автоматизирайки обработката на банкови извлечения, както и на банковите разплащания.

Още…

iPOS Поръчки

iPOS добавя система за покупки към работния процес в Infor SunSystems, като свежда до минимум административните разходи по покупките и максимизира спестяванията чрез по-оптимални решения за покупки.

Още…

Управление на връзки с клиенти

Консултации и софтуер за управление на връзките с клиентите се осигуряват чрез LLP CRM.

Още…

Име *

Фамилия *

Компания *

Email *

Моля, въведете следната буквена комбинация: captcha