Този сектор се характеризира с необходимостта от високотехнологичен продукт и анализи за рентабилност на марката, управление на складова наличност, рекламна опаковка, проследяване на партиди, ценови алгоритми и точен кредитен контрол.